Интерфейс на LONworks (Harc-BX-E)

Аксесоар за шлюз на BMS

Интерфейс на LONworks (Harc-BX-E)_header

Интерфейс на LONworks (Harc-BX-E)

Аксесоар за шлюз на BMS

За интегриране на Hitachi HVAC система със система за автоматизация на сгради на трети страни с помощта на протокола LONworks.
Интерфейс на LONworks (Harc-BX-E)_0

Контрол и наблюдение на множество параметри

Поддържа свързване на до 64 VRF закрити единици и до 8 VRF външни единици. До 8 интерфейси на Lonworks могат да бъдат инсталирани на една система за окабеляване на H-Link, която позволява връзка с много големи инсталации.


Контроли и мониторирайте операциите на закрито, включително изпълнение/стоп, режим на работа, скорост на вентилатора, настройка на температурата и функции на контролера на зоната/стаята. Освен това, някои версии на този интерфейс могат също да наблюдават статуса на Louvre на закрито, алармите, температурите на входа на въздуха и изхода за закрити единици, както и температурата на околната среда, открита от външни единици.

Документация

Инструкции, брошури и друга продуктова литература. Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас.