LCD Wired Controller for Yutaki M and S80 (PC-ARFH1E)

Дистанционно управление, монтирано на стена

LCD Wired Controller for Yutaki M and S80 (PC-ARFH1E)_header

LCD Wired Controller for Yutaki M and S80 (PC-ARFH1E)

Дистанционно управление, монтирано на стена

Този контролер на стаи, монтиран на стена, е проектиран за използване с високотемпературна термопомпа от високотемпературен въздух-вода Yutaki S80 и някои модели на термопомпи на Yutaki M Monobloc Air-To-Water.
LCD Wired Controller for Yutaki M and S80 (PC-ARFH1E)_0

Лесно настройте вашата термопомпа въздух-вода

От този контролер цялата работа на отоплителната система може да бъде конфигурирана и коригирана. По време на пускането в експлоатация съветникът за конфигуриране ще помогне на отоплителния професионалист или собственик на жилище да завърши бърза настройка на системата, като зададе прости въпроси. Възможна е и ръчна конфигурация, като всички параметри са налични в менюто за конфигуриране на системата.

LCD Wired Controller for Yutaki M and S80 (PC-ARFH1E)_1

Интегриран термостат

В допълнение към термостата на интегрираната стая той е съвместим и с безжичните ATW-RTU Hitachi Thermostats, позволяващи зададен мониторинг и контрол на температурата в различни части на къщата.

LCD Wired Controller for Yutaki M and S80 (PC-ARFH1E)_2

Комбинирайте множество контролери в една система

В една система могат да бъдат инсталирани множество PC-ARFH1E контролери-като един контролер действа като главен, а другият като подчинени единици-например във всяка стая.

LCD Wired Controller for Yutaki M and S80 (PC-ARFH1E)_3

Прости и усъвършенствани контроли за термопомпи на една ръка разстояние

Използвайки големия LCD дисплей и интерфейс за управление на 8 бутона, потребителите могат да контролират системата за гореща вода и различни зони за отопление на пространството (и охлаждане, ако са инсталирани). Контролните функции включват избор на режим на работа, настройка на температурата, еко режим и седмична функция на таймера с до 5 графики за включване/изключване на ден. В допълнение, стайната температура, външната температура (чрез външната единица на термопомпата) и температурата на водата могат да бъдат наблюдавани.


Разширените параметри са достъпни от менюто на инсталатора, включително настройката на скоростта на водната помпа, текущото отчитане на водния поток и възможността за прецизиране на усъвършенстваните параметри на устройството Yutaki, за да съответстват на изискването на различни инсталации.

LCD Wired Controller for Yutaki M and S80 (PC-ARFH1E)_4

Умна решетка готова

Функциите за готова мрежа за интелигентна мрежа могат да бъдат избрани и активирани от контролера, което позволява усъвършенстван контрол на блокирането на системата на термопомпата Yutaki Air-To-Water с интелигентни мрежи или фотоволтаични системи. Предлага се специална меню, за да конфигурира и тези функции и входни / изходни контакти, налични на платката на терминала Yutaki.

Документация

Инструкции, брошури и друга продуктова литература. Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас.