Вентилаторни конвектори

Нашите вентилаторни конвектори се предлагат в широка гама от мощности, за да отговарят на различните нужди, и осигуряват бързо отопление или охлаждане

Изберете вашата система за охлаждане и отопление Hitachi