Jaká je optimální vlhkost v interiéru a jak ji lze regulovat?

Komfort v bytě a kvalitu vnitřního vzduchu ovlivňují tyto hlavní faktory: teplota, větrání a vlhkost. Poslední z nich však bývá v domácnostech někdy přehlížen. Vlhkost značně ovlivňuje to, jak vnímáme teplotu – při vyšší vlhkosti se prostředí může zdát dusné a nepohodlné, zatímco při nízké vlhkosti chladnější. Existuje ale ideální rozsah vlhkosti, při němž je její vliv na pocitový komfort nižší. V tomto článku se zaměříme na vlhkost v souvislosti s komfortem a zdravím a na způsoby, jak ji regulovat, aby vyhovovala potřebám domácnosti.

 

Co je relativní vlhkost?

Když mluvíme o vlhkosti, myslíme přítomnost vodní páry ve vzduchu. Voda se při zahřátí vypařuje z každého svého zdroje, ať už se jedná přímo o hrnec s vařící vodou v kuchyni nebo o pověšené vyprané prádlo. Okolní vzduch pak tuto odpařenou vodu zachycuje, přičemž teplý vzduch zadržuje více vlhkosti než vzduch studený. Pro praktické stanovení vlhkosti tedy používáme pojem relativní vlhkost (RV), která představuje koncentraci vodní páry ve vzduchu ve vztahu k teplotě. Relativní vlhkost se vyjadřuje jako procentní podíl, např. 50% RV znamená, že polovinu objemu vzduchu tvoří vodní pára.

 

Pro měření relativní vlhkosti v interiéru se používá vlhkoměr nebo měřič vlhkosti. Tyto přístroje měří vlhkost v místnosti, v níž jsou nainstalovány. Doporučuje se nainstalovat je mimo dosah známých zdrojů vlhkosti, oken, topení apod., protože jejich přesnost může být ovlivňována okolními faktory.

 

 

Ideální vlhkost v interiéru

Jaký je ideální rozsah vlhkosti v interiéru? Podle ASHRAE (Americká organizace odborníků pro topení, chlazení a klimatizaci) by měla být relativní vlhkost v interiéru udržována pod úrovní 65 %, aby se předešlo vzniku plísní a zajistilo se komfortní prostředí. Směrnice ASHRAE neudávají minimální úroveň vlhkosti, ale upozorňují, jak se projevuje příliš nízká vlhkost (např. suchou pokožkou nebo suchýma očima, podrážděním nosu nebo krku).

 

OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) doporučuje v kancelářském prostředí minimální relativní vlhkost 30 % a maximální pak 60 %, což je rozptyl komfortní pro většinu osob. Tyto hodnoty lze však aplikovat také na jiné vnitřní prostory, například byty.

 

EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) uvádí, že relativní vlhkost v interiéru by měla být udržována ideálně do 50 %, aby nelákala škůdce. Jako minimální hodnotu RV doporučuje EPA 30 %.

 

Protože relativní vlhkost zohledňuje teplotu, lze se těmito obecnými doporučeními řídit po celý rok. Pro přesnější hodnoty je však optimální relativní vlhkost v létě kolem 40–50 %, a v zimě pak v rozmezí 30–40 %. Většina lidí se při vlhkosti v tomto rozpětí cítí pohodlně. Individuální preference se však mohou lišit. Je tedy vhodné najít rozpětí, které vám nejvíce vyhovuje.

 

 

 

Dopady nevhodné vlhkosti

Teď už máme představu o optimální úrovni vlhkosti, a tak se můžeme podívat, jaké dopady má příliš vysoká nebo příliš nízká relativní vlhkost. Má se za to, že vlhkost je příliš vysoká při hodnotě nad 80 % a příliš nízká při hodnotě pod 20 %. Tehdy jsou negativní vlivy nevhodné vlhkosti citelnější. Obě situace představují určitá zdravotní rizika, ale pozorovat lze také dopady na naše domovy a jejich vybavení.

 

 

Co se děje v případě příliš vysoké vlhkosti?

 

Je-li v prostoru příliš vysoká vlhkost, může se snadno projevit v podobě vzniku a růstu plísní. Na stropech se mohou začít objevovat tmavé skvrny, barva na stěnách se může začít vzdouvat nebo odlupovat, na dřevěném nábytku se udělají skvrny z vlhkosti, nebo se na něm dokonce objeví známky trouchnivění.

Nadměrná vlhkost rovněž způsobuje kondenzaci vody a následnou rez kolem elektrických součástek a spotřebičů. Může tak docházet k elektrickým poruchám a zvyšuje se riziko zkratů a požárů.

Nadměrná vlhkost je lákadlem také pro škůdce, např. pro hmyz, hlodavce a roztoče, kteří potřebují pro přežití vodu.

Dopady vysoké vlhkosti na naše zdraví jsou stejně tak závažné: infekce dýchacích cest, zhoršení projevů alergií z důvodu přítomnosti plísní nebo roztočů ve vzduchu, častější astmatické záchvaty, podráždění dýchacích cest apod.

 

 

Co se děje v případě příliš nízké vlhkosti?

 

Vliv příliš nízké vlhkosti lze pozorovat na dřevěných podlahách a nábytku. Mohou začít vrzat, praskat nebo měnit barvu. Začnou se olupovat tapety. Obrazy, knihy a fotografie se odlepují, mění barvu nebo se rozpadají.

 

V případě nízké vlhkosti je v prostoru také větší množství statické elektřiny, která může poškodit přístroje a neizolované kabely a zvyšuje riziko poruch elektrických zařízení a riziko požáru.

 

Dopady nízké vlhkosti na zdraví se projevují podrážděním a infekcemi dýchacích cest, bolestí v krku, suchýma očima, krvácením z nosu, dehydratací, ekzémy a podrážděním kůže. To se projevuje v podobě suché pokožky nebo popraskaných rtů.

 

 

 

Vlhkost, plísně a alergeny

Přítomnost plísní snižuje kvalitu vnitřního vzduchu a způsobuje respirační problémy a alergie. Hlavní příčinou zvýšeného množství bakterií a plísní ve vzduchu je vysoká vlhkost. Abychom měli situaci pod kontrolou, je důležité sledovat vlhkost a udržovat RV pod úrovní 65 % (dle směrnice ASHRAE), nebo pod úrovní 50 % (dle doporučení EPA). Potýkáte-li se s plísněmi, je dobré nejdříve zjistit, jaká je v dané místnosti nebo na daném místě vlhkost, a poté vybrat způsob, jak situaci zlepšit nebo přímo vyřešit primární příčinu problému.

 

Trpíte-li alergií na prach nebo sezónní alergií, možná bude na vině vlhkost. Je-li vlhkost příliš nízká, alergeny a prachové částice se snadno odlučují a mohou déle poletovat vzduchem, místo aby se usadily na rovném povrchu. Z toho důvodu se příznaky u mnohých alergiků v prostředí s nízkou vlhkostí zhoršují.

 

Na druhou stranu příliš vysoká vlhkost může být pro alergiky rovněž škodlivá. Díky vlhkosti se sice prachové částice a alergeny shlukují a zůstávají na podlaze nebo jiných plochách, ale prostředí s velmi vysokou vlhkostí je ideální pro roztoče a jiný hmyz přenášející alergeny. V prostředí s vysokou vlhkostí tedy může být přítomno větší množství alergenů.

 

Důležité je udržovat RV na úrovni, která neláká roztoče, plísně ani jiné alergeny, a zároveň se při ní nedostávají prachové částice do vzduchu. Tato rovnováha je dle informací Centra klinického výzkumu dosažena v rozmezí 40–50 % RV.

 

 

 

Vlhkost a spánek

Nadace Sleep Foundation uvádí, že vysoká vlhkost zhoršuje nespavost a zkracuje dobu rozhodujících fází spánku, kdy probíhá regenerace a konsolidace paměti. Naopak se nezdá, že by nízká vlhkost měla přímý vliv na spánek. Výše uvedené zdravotní problémy však mohou pohodlný spánek narušovat. Ideální vlhkost pro spánek je v rozsahu 40–60 %.

 

 

 

Zdroje vlhkosti v domácnosti

Jak bylo uvedeno výše, voda v jakékoli podobě v domácnosti se může vypařovat a proměňovat ve vodní páru. Zvyšuje se tak míra vlhkosti. Jaké jsou kromě toho další zdroje vlhkosti v domácnostech? Vyjmenujme ty nejčastější:

 • Vaření bez větrání I když vám zrovna nevaří voda v hrnci, při přípravě jídla obecně (vaření, pečení, smažení, používání mikrovlnné trouby apod.) vzniká pára, vlhkost a další výpary. Z toho důvodu je důležité používat v kuchyni digestoře, odsavače par a odsávací ventilátory.

 • Horká sprcha a koupel Horká sprcha může být v zimě uklidňující a relaxační, ale vzniká při ní velké množství páry, která se dostává do všech štěrbin a kondenzuje zejména v rozích a na jiných těžko dostupných místech. Je vhodné zapnout odsávací ventilátor nebo otevřít okno, aby mohla být vodní pára odvedena ven. Při čištění koupelny je dále třeba věnovat zvláštní pozornost rohům a skulinám, aby se předešlo vzniku plísní.

 • Kapající kohoutky a potrubí Plíseň a škody způsobené vodou kolem dřezů jsou poměrně běžné, ale lze jim předcházet. Pravidelná kontrola těsnění vodovodního potrubí, např. kolem dřezů a umývadel, a údržba kohoutků zabrání problémům s vlhkostí.

 • Sušení prádla doma Některé byty nedisponují balkony nebo venkovními prostory, kde by se dalo pověsit vyprané prádlo. A tak se prádlo často suší doma. To ale může způsobit nadměrnou vlhkost. Není-li k dispozici žádná jiná možná alternativa, např. sušička, pak je nejlepší pověsit vyprané prádlo v místnosti, kterou lze oddělit od zbytku domácnosti. Zde pak otevřít okno nebo zapnout odsávací ventilátor, aby se nechtěná vlhkost odvedla pryč.

 • Porouchané spotřebiče Není-li zajištěna správná údržba některých spotřebičů, jako např. ledniček, myček, praček a klimatizačních jednotek, může dojít k problémům v podobě nadměrné vlhkosti nebo úniku vody. Mějte naplánovány pravidelné kontroly, aby se předešlo poruchám a aby spotřebiče fungovaly co nejefektivněji. Neodkládejte opravy a servis.

 

 

Přirozené způsoby regulace vlhkosti

Ke snížení nebo zvýšení vlhkosti lze použít zvlhčovač nebo odvlhčovač vzduchu. Tyto přístroje jsou také velmi užitečné ve značně suchém nebo značně vlhkém prostředí nebo v situacích, kdy je zapotřebí zajistit přesnou úroveň vlhkosti. V mnoha domácnostech však postačí jen mírná úprava vlhkosti, které lze dosáhnout přirozenou cestou.

 

Jak přirozeně snížit vlhkost

 • Doporučujeme přirozené větrání pomocí oken a dveří.
 • Zbavte se koberečků a jiných nepotřebných dekorativních textilií.
 • Prádlo sušte venku nebo používejte sušičku.
 • Vpusťte dovnitř více slunečního světla.
 • Pořiďte si rostliny pohlcující vlhkost, např. břečťan popínavý, toulcovku nebo bostonskou kapradinu.
 • Ve vlhkých místnostech umístěte do blízkosti oken krabičku nebo misku s jedlou sodou nebo kamennou solí.

 

Jak přirozeně zvýšit vlhkost

 • Vařte větší množství vody.
 • Když si dáváte horkou sprchu, nechte dveře koupelny otevřené.
 • V místnosti rozmístěte misky nebo tácky s vodou.
 • Pořiďte si domácí rostliny (zaléváním a kropením je budete udržovat svěží a zároveň budete dodávat vlhkost do místnosti).
 • Sušte prádlo vevnitř.
 • Pořiďte si dekorativní domácí fontánku.

 

 

Řešení pro regulaci vlhkosti od Hitachi

 

Klimatizační jednotky zajišťují komfort díky tomu, že umožňují individuální nastavení teploty. Navíc čistí vzduch, protože odstraňují nadměrnou vlhkost a filtrují alergeny a jiné částice.

 

Produkty z řady bytových klimatizací Hitachi disponují režimem odvlhčování, díky němuž rychle odstraníte nadměrnou vlhkost z prostoru pouhým stiskem jednoho tlačítka. Další důležitou funkcí je MoldGuard, ochrana proti plísním, která zajistí pravidelné vysoušení vnitřních částí klimatizační jednotky, a zabraňuje tak růstu plísní a jiných bakterií, které vyhledávají vlhkost.

 

Zjistěte si více o řadách airHome – chytrých bytových klimatizacích nabitých funkcemi, které pomáhají udržovat komfortní a zdravé vnitřní prostředí.

by Hitachi Cooling & Heating