airCloud Tap

Zprovoznění a údržba

airCloud Tap

Zprovoznění a údržba

S aplikací airCloud Tap mohou profesionálové načíst a změnit nastavení zařízení Hitachi prostřednictvím svého telefonu! Díky bezkontaktní technologii NFC jsou nyní instalace a servis snadnější než kdy dříve!
airCloud Tap_0

Zapomeňte na tradiční tlačítka a omezené možnosti displeje

airCloud Tap je aplikace nové generace určená pro servis zařízení Hitachi. • Tradiční manuální způsob:


> tlačítka a přepínače
> omezené fyzické zobrazení kódů a čísel •  Alternativa v podobě airCloud Tap


> bezkontaktní čtení a zápis nastavení
> NFC komunikace mezi zařízením a telefonem


airCloud Tap_1

Pro zprovoznění…

S aplikací airCloud Tap můžete konfigurovat zařízení a měnit nastavení ze svého telefonu. Mezi její funkce patří zkušební chod, volba externích vstupů/výstupů a tisíce položek nastavení instalace, od nezbytných až po propracovanou optimalizaci.

airCloud Tap_2

… a řešení problémů

Aplikace airCloud Tap umožňuje rychlou kontrolu provozu a chyb systému pouhým přiblížením telefonu k jednotkám Hitachi. Namísto obvyklé složité navigace pro zobrazení požadovaných dat zobrazuje airCloud Tap veškerá data, včetně popisu jednotlivých kódů, na obrazovkách aplikace. Možnost uložení a exportu kompletních datových zpráv.

airCloud Tap_3

Jak to funguje – pro ovladače vnitřních jednotek


 1. Aktivujte funkci NFC kompatibilních ovladačů Hitachi souběžným stisknutím tlačítek [▲] a [▼].

 2. Podržte telefon v blízkosti symbolu NFC.

 3. Když je navázáno spojení, aplikace zobrazí aktuální nastavení ovladače. Nastavení můžete upravit podle potřeby na svém telefonu.

 4. Po dokončení změn nastavení v aplikaci umístěte telefon opět do blízkosti ovladače pro zápis nového nastavení.

airCloud Tap_4

Jak to funguje – pro jednotky VRF


 1. Otevřete aplikaci airCloud Tap na svém telefonu. Přibližte telefon k symbolu NFC Tap na venkovní jednotce*. NENÍ TŘEBA OTEVÍRAT KRYT

 2. Když je spojení navázáno, aplikace načte aktuální nastavení venkovní jednotky. Nastavení můžete upravit podle potřeby na svém telefonu.

 3. Po dokončení aktualizace nastavení v aplikaci umístěte telefon opět do blízkosti venkovní jednotky pro použití nového nastavení.

10 vylepšení oproti tradičnímu servisnímu zásahu

1. Úspora času při nastavování
2. Bez použití nástrojů
3. Není třeba sejmout kryt venkovní jednotky
4. Méně manipulace s tlačítky
5. Zobrazení kompletního popisu kódů/nastavení
6. Vytvoření reportů pro export
7. Možnost uložení a zkopírování pro rychlejší konfiguraci více jednotek
8. Rychlý výběr a zadání požadovaného nastavení díky dotykové obrazovce a klávesnici na telefonu
9. Intuitivní rozhraní s přehlednou navigací
10. Bez použití papíru: online přístup k technické dokumentaci produktu

airCloud Tap_6

Uložení, zkopírování a vložení: dokonalé řešení pro projekty s více jednotkami

Pri projektoch s viacerými jednotkami môžete ušetriť veľké množstvo času skopírovaním nastavenia jednej jednotky a jeho neskorším použitím pre ďalšie jednotky. Nie je teda potrebné zakaždým opakovať celý proces konfigurácie!
Ideálne pre • vonkajšie jednotky zostavené z viacerých modulov;

 • projekty s podobnými miestnosťami (napr.hotely, konferenčné miestnosti, nemocničné izby, učebne a pod.)
airCloud Tap_7

Bezkontaktní řešení: až 6krát rychlejší než manuální způsob!

Testováno a měřeno! • 6krát rychlejší: načtení provozních dat systému

 • 4krát rychlejší: konfigurace 4 podobných venkovních jednotek (nakonfigurujete 1 jednotku, nastavení uložíte a použijete pro další 3 jednotky) [*1]

 • 2krát rychlejší: konfigurace ovladačů pro 20 podobných místností (nakonfigurujete 1 jednotku, nastavení uložíte a použijete pro dalších 19 místností) [*2]


*Podrobné informace o podmínkách testování a výsledcích jsou uvedeny níže na této stránce.

airCloud Tap_8_0
airCloud Tap_8_1
airCloud Tap_8_2
airCloud Tap_8_3
airCloud Tap_8_4
1/5
airCloud Tap_9

Oceněná aplikace

Rozhraní aplikace airCloud Tap získalo ocenění za skvělou podporu funkcí klimatizačních systémů. Díky intuitivní navigaci a přehledným vizuálním prvkům mohou aplikaci začít ihned používat všichni profesionálové provádějící servis klimatizace.

airCloud Tap_10

Manuální způsob zůstává nadále k dispozici

Ti, kteří nechtějí používat aplikaci airCloud Tap, mohou i zařízení nejnovější generace nastavit tradičním manuálním způsobem. • Jednotky air365 Max: přepínače na elektrické desce a 7segmentový displej

 • Ovladače: funkce pro instalaci a servis, k dispozici v menu ovladače

airCloud Tap_11

Naprostá bezpečnost

[Venkovní jednotky VRF] Z bezpečnostních důvodů nejsou prostřednictvím aplikace airCloud Tap k dispozici následující nastavení: nastavení konečného odporu, vyřazení kompresoru z provozu, diagnostika selhání invertoru a nastavení čísla PCBA invertoru. Tato nastavení lze provést pouze manuální cestou přes elektrickou desku venkovních jednotek.


[Venkovní jednotky VRF] NFC komunikaci lze deaktivovat dip přepínačem na elektrické desce. V takovém případě nelze aplikaci airCloud Tap použít ke čtení a přepisu venkovní jednotky a zůstává možný pouze manuální způsob.


[V aplikaci] přístup k nezbytnému nastavení pro zprovoznění a údržbu je omezený a mají ho pouze oprávnění servisní technici po zadání hesla.

airCloud Tap_12

Dobré vědět


 • Aplikaci airCloud Tap je možné používat pouze na telefonech s technologií NFC. Ne všechny chytré telefony dostupné na trhu nabízejí funkci NFC.

 • Některé funkce airCloud Home nemusí fungovat s některými modely telefonů Samsung Galaxy s technologií NFC. Seznam těchto funkcí je uveden v brožuře.

 • Pro načtení a úpravu nastavení klimatizačních zařízení pomocí funkce NFC není zapotřebí připojení k internetu. Internetové připojení je však nutné pro stažení aplikace, registraci uživatele a přístup k online dokumentaci.

Načtení a export provozních dat
Přibližte jednotky k zařízení a načtěte provozní data pro účely jejich kontroly na telefonu. Reporty lze uložit a exportovat ve formátu .cvs.
Přístup k historii alarmů
Aplikace airCloud Tap umí načíst a zobrazit historii chyb, včetně kompletního popisu jednotlivých chybových kódů.
Optimalizace volitelného nastavení
V menu „Volitelné funkce“ na telefonu můžete procházet desítky položek nastavení. Vyberte nejlepší možnosti podle potřeb konkrétního místa pro optimalizaci klimatizačního systému.
Záznam množství chladiva
Když je do systému doplňováno chladivo, lze do paměti venkovní jednotky uložit datum a množství náplně. Tyto údaje lze poté kdykoli načíst a upravit pomocí aplikace airCloud Tap.
Zvýšení statického tlaku
Pokud je VRF jednotka nainstalována v interiéru s výfukem vedeným VZT potrubím , lze externí statický tlak (ESP) snadno zvýšit pomocí aplikace. Pro použití nastavení opět přibližte telefon k zařízení.
Úprava snímání pokojové teploty
V případě potřeby vyberte referenční čidlo termistoru pro snímání pokojové teploty a zvyšte přesnost řízení teploty.
Nastavení rozsahu teplot
Nastavte minimální/maximální limity teploty, aby uživatelé nemohli klimatizační zařízení používat nesprávně.
Vnitřní jednotky nedisponují čipem NFC
Vnitřní jednotky Hitachi nejsou vybaveny čipy NFC, protože jsou obvykle nainstalovány mimo dosah lidí. Pro snadnou konfiguraci vnitřních jednotek použijte připojené dálkové ovladače.

Dokumentace

Návody, katalogy a další literatura k produktům.
Potřebujete-li jakékoliv další informace, kontaktujte nás.