Centrální ovladač Mini PSC-A32MN

Centrální ovladač s dotykovou obrazovkou

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN

Centrální ovladač s dotykovou obrazovkou

Centrální ovladač Mini umožňuje dohlížet až až 160 vnitřních klimatizačních jednotek rozdělených do 32 skupin. Se svým intuitivním displejem a barevnou dotykovou obrazovkou je ideální pro správce budov a zařízení v malých až středních instalacích.
Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_0

Všechny užitečné parametry ovládání klimatizace jsou po ruce!

Centrální Ovladač Mini obsahuje všechny funkce potřebné pro každodenní řízení klimatizace. Uživatelé mohou vidět a ovládat, co se děje uvnitř jejich budovy od teploty po údržbu.

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_1

Centrální Ovladač Mini je zvláště vhodný pro…


  • Restaurace a kavárny

  • Mateřské školy

  • Kliniky a lékařská centra

  • Meší kancelářské budovy

  • Obchody

  • Fitness centra a tělocvičny

  • Kulturní centra


… a mnoho dalších!

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_2

Zlepšete komfort uvnitř budovy pomocí zónového ovládání

Vyberte cílové zóny pro zapnutí/vypnutí vnitřních jednotek nebo pro úpravu nastavené hodnoty teploty, rychlosti ventilátoru a směru proudění vzduchu podle potřeb uživatelů. Centrální Ovladač Mini také zobrazuje pokojovou teplotu (snímanou na vstupu každé vnitřní jednotky), takže můžete identifikovat zónu vyžadující úpravu nastavení.

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_3

Programovatelný provozní rozvrh klimatizace

Nastavte provozní rovzrh, abyste splnili komerční potřeby své budovy. Pro každý den v týdnu lze nastavit až 10 úseků. Vybrané místnosti můžete předchladit/předehřát před otevírací dobou a naplánovat vypnutí klimatizace během uzavírací doby.

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_4

Podporuje údržbu čištění filtru

S Centrálním Ovladačem Mini mohou správci budov vždy vědět, kdy vnitřní klimatizační jednotka vyžaduje čištění filtru. Na obrazovce ovladače se zobrazí symbol filtru, který značí, že vnitřní jednotka vyžaduje čištění.

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_5

Informace o chybách a poruchách

V případě poruchy jsou uživatelé upozorněni vizuálním symbolem alarmu, takže jsou si okamžitě vědomi problémů s klimatizací. Intuitivní obrazovka ovladače umožňuje přístup ke kódu alarmu a času poruchy. V paměti je uloženo až 100 historickcýh chybových hlášení.

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_6

Provázání klimatizace s až 6 externími vstupy/výstupy

Připojte zařízení třetí strany k Centrálnímu Ovladači Mini pro chytrý provoz klimatizace. Na zadní straně ovladače jsou k dispozici svorky pro 4 vstupní a 2 výstupní signály.


Příklad: pro zlepšení bezpečnosti budovy přidejte externí vstup požárního poplachu, aby v případě požáru mohl aktivovat nouzové zastavení klimatizace.

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_7

Snadná instalace přes H-Link

Připojte Centrální Ovladač Mini ke klimatizačnímu zařízení Hitachi prostřednictvím interního komunikačního protokou H-Link. Umožňuje flexibilní kabeláž a připojení v libovolném bodě systému. H-Link je standardní komunikace pro VRF systémy Hitachi. Jiné typy klimatizačních jednotek Hitachi se mohou připojit pomocí adaptéru H-Link*.


*Ověřte kompatibilitu a modely u svého zástupce Hitachi Cooling & Heating.

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_8

Možnost: Nainstalujte více Centrálních Ovladačů Mini na jedné instalaci

Místo použití jednoho velkého centralizovaného řídicího systému mohou někteří správci budov ve velkých objektech upřednostňovat instalaci několika Centrálních Ovladačů Mini ve své kanceláři.


Viz několik ovladačů (model EZ) v hotelu Nippondaira, Japonsko.

Centrální ovladač Mini PSC-A32MN_9

… nebo jeden na podlaží

V jiných aplikacích může být na každém patře instalovánojeden Centrální Ovladač Mini.


Viz instalace veřejné školy North Kellyville v Austrálii s centrálním ovladačem na každém patře.

5palcový barevný dotykový displej
Centrální Ovladač Mini je intuitivní ovladač klimatizace s barevnou obrazovkou. Intuitivní barevné kódy centrálního ovladače umožňují uživatelům snadno pochopit provozní stav každé vnitřní jednotky.
Nastaviteľný náhľad obrazovky
Příliš malé nebo příliš velké ikony? Vyberte si ze 3 nastavení panelu, abyste viděli preferované množství detailů a velikost textu na obrazovce.
Přizpůsobitelné názvy zón
S Centrálním Ovladačem Mini mohou uživatelé přepisovat názvy každé skupiny a bloku pro snadnou identifikaci.
Zámek pokojových ovladačů
Z Centrálního Ovladače Mini můžete zcela nebo částečně uzamknout jednotlivé dálkové ovladače každé místnosti, abyste zabránili nevhodnému použití uživateli budovy.
Zobrazení snímané teploty
Centrální Ovladač Mini může také informovat o teplotě snímané na vstupu vzduchu venkovní jednotky (venkovní teplota) a na vstupu vzduchu vnitřní jednotky (pokojová teplota).

Co říkají naši zákazníci?

"Nový systém nám nyní umožňuje udržovat stálou teplotu v každé kanceláři. Každá kancelář může nastavit svou vlastní požadovanou teplotu, ale v případě potřeby můžeme také ovládat všechny místnosti z centrálního ovladače. Některé kanceláře lze chladit, zatímco jiné vyžadují vytápění. To také pomáhá při údržbě budovy, protože již není vystavena drastickým výkyvům teplot."


"Několik kanceláří mělo radiátory na zadní stěně a lidé sedící poblíž se příliš přehřívali, takže také zapínali klimatizační jednotky. Lidem v přední části kanceláře pak byla příliš zima, takže zapínali přídavné vytápění!"


Mark Stout, ředitel IT – Hocking County


Zjistěte více o projektu Hocking County Courthouse

Dokumentace

Návody, katalogy a další literatura k produktům.
Potřebujete-li jakékoliv další informace, kontaktujte nás.