Centrální ovladač PSC-A64GT

Centrální ovladač s dotykovou obrazovkou

Centrální ovladač PSC-A64GT

Centrální ovladač s dotykovou obrazovkou

Centrální ovladač umožňuje dohlížet až až 160 vnitřních klimatizačních jednotek rozdělených do 64 skupin. Se svým intuitivním displejem a barevnou dotykovou obrazovkou je ideální pro správce budov a zařízení ve středně velkých instalacích.
Centrální ovladač PSC-A64GT_0

Všechny užitečné parametry ovládání klimatizace jsou po ruce!

Centrální ovladač obsahuje všechny funkce potřebné pro každodenní řízení klimatizace. Uživatelé mohou vidět a ovládat, co se děje uvnitř jejich budovy od teploty po údržbu.

Centrální ovladač PSC-A64GT_1

Centrální ovladač je zvláště vhodný pro…


  • Hotely střední velikosti

  • Školy

  • Malé nemocnice

  • Domy s pečovatelskou službou

  • Kancelářské budovy střední velikosti

  • Supermarkety

  • Sklady

  • Muzea

Centrální ovladač PSC-A64GT_2

Zlepšete komfort uvnitř budovy pomocí zónového ovládání

Vyberte cílové zóny pro zapnutí/vypnutí vnitřních jednotek nebo pro úpravu nastavené hodnoty teploty, rychlosti ventilátoru a směru proudění vzduchu podle potřeb uživatelů.

Centrální ovladač PSC-A64GT_3

Programovatelný provozní rozvrh klimatizace

Nastavte provozní rovzrh, abyste splnili komerční potřeby své budovy. Pro každý den v týdnu lze nastavit až 10 úseků. Vybrané místnosti můžete předchladit/předehřát před otevírací dobou a naplánovat vypnutí klimatizace během uzavírací doby.

Centrální ovladač PSC-A64GT_4

Podporuje údržbu čištění filtru

S centrálním ovladačem mohou správci budov vždy vědět, kdy vnitřní klimatizační jednotka vyžaduje čištění filtru. Na obrazovce ovladače se zobrazí symbol filtru, který značí, že vnitřní jednotka vyžaduje čištění.

Centrální ovladač PSC-A64GT_5

Informace o chybách a poruchách

V případě poruchy jsou uživatelé upozorněni vizuálním symbolem alarmu, takže jsou si okamžitě vědomi problémů s klimatizací. Intuitivní obrazovka ovladače umožňuje přístup ke kódu alarmu a času poruchy. V paměti je uloženo až 100 historickcýh chybových hlášení.

Centrální ovladač PSC-A64GT_6

Provázání klimatizace s až 4 externími vstupy/výstupy

Připojte zařízení třetí strany k centrálnímu ovladači mini pro chytrý provoz klimatizace. Na zadní straně ovladače jsou k dispozici svorky pro 2 vstupní a 2 výstupní signály.


Příklad: pro zlepšení bezpečnosti budovy přidejte externí vstup požárního poplachu, aby v případě požáru mohl aktivovat nouzové zastavení klimatizace.

Možnost: Nainstalujte více centrálních ovladačů mini na jedné instalaci

Místo použití jednoho velkého centralizovaného řídicího systému mohou někteří správci budov ve velkých objektech upřednostňovat instalaci několika centrálních ovladačů mini ve své kanceláři.


Viz několik ovladačů (model EZ) v hotelu Nippondaira, Japonsko.

… nebo jeden na podlaží

V jiných aplikacích může být na každém patře instalovánojeden centrální ovladač mini.


Viz instalace veřejné školy North Kellyville v Austrálii s centrálním ovladačem na každém patře.

Další výhody

8,5palcový barevný dotykový displej
Intuitivní barevné kódy centrálního ovladače umožňují uživatelům snadno pochopit provozní stav každé vnitřní jednotky.
Nastavitelný náhled obrazovky
Příliš malé nebo příliš velké ikony? Vyberte si ze 3 nastavení panelu, abyste viděli preferované množství detailů a velikost textu na obrazovce.
Zámek pokojových ovladačů
Z centrálního ovladače mini můžete zcela nebo částečně uzamknout jednotlivé dálkové ovladače každé místnosti, abyste zabránili nevhodnému použití uživateli budovy.
Zprávy o využití klimatizace
Zaznamenává informace o celkovém času používání klimatizačního systému a také o provozním čase v režimu Thermo-ON.

Dokumentace

Návody, katalogy a další literatura k produktům.
Potřebujete-li jakékoliv další informace, kontaktujte nás.