CSNET Manager 2 Lite

Řešení pro vzdálené řízení a dohled přes místní síť Ethernet a webový prohlížeč

CSNET Manager 2 Lite

Řešení pro vzdálené řízení a dohled přes místní síť Ethernet a webový prohlížeč

CSNET Lite je digitální řídicí systém, který ukládá data lokálně na místě, nikoli v cloudu, přičemž stále umožňuje ovládání přes počítač lokálně nebo vzdáleně přes internet. Navrženo speciálně pro malé a střední komerční budovy, které chtějí přístup k pokročilejším funkcím časovače, záznamu provozních dat a správě více nájemců, a to bez nákladů a složitosti systému měření a regulace.
CSNET Manager 2 Lite_0

Ukládání dat na místě a vzdálená správa v jednom řešení

Pro organizace, které nedůvěřují cloudovým řídicím systémům kvůli vnitřním pravidlům nebo bezpečnostním problémům, je CSNET Lite efektivním řešením, protože nabízí výhody digitálního řídicího systému a přitom zachovává všechna data a možnosti řízení v místě instalace. Volitelně jej lze připojit přes ethernet k webovému routeru pro vzdálenou správu přes internet.

Funkce pro více nájemců

Pro budovy s více nájemci nabízí CSNET Lite integrované řešení jak pro řízení, tak pro rozpočet spotřeby energie.  • Rozhraní CSNET Lite umožňuje správci zařízení nebo budovy konfigurovat různé uživatelské účty s různými přístupovými právy, takže každý nájemce může ovládat a sledovat jednotky pouze v rámci vlastního pronajatého prostoru.

  • Každý nájemce si může vytvořit své vlastní týdenní provozní rozvrhy, které jsou viditelné pouze pro nájemce nebo celkového správce zařízení

  • Jednotliví uživatelé v nájemní zóně mohou ovládat každou vnitřní jednotku z nástěnného pokojového ovladače nebo prostřednictvím rozhraní prohlížeče CSNET Lite, což přináší úplné pohodlí a kontrolu nad svým komfortem

  • Odhadovanou spotřebu energie pro každou vnitřní jednotku může zobrazit správce zařízení i jednotliví nájemci podle toho, jak správce zařízení nakonfiguruje jejich přístup. To umožňuje správcům monitorovat a analyzovat spotřebu energie v průběhu času a provádět odpovídající úpravy za účelem optimalizace energetické účinnosti.

  • Navíc je systém kompatibilní s řadou elektroměrů třetích stran, což umožňuje přesnější měření příkonu konkrétních zón nebo jednotek, přičemž data jsou automaticky vizualizována v CSNET Manageru. Může být připojeno až 8 elektroměrů.CSNET Manager 2 Lite_2

Kompatibilní s VRF systémy, bytovými klimatizacemi i tepelnými čerpadly Hitachi

Připojte až 64 vnitřních jednotek včetně VRF systémů a rezidenčních klimatizací; bytové klimatizace vyžadují použití přídavného adaptéru. V rámci těchto 64 vnitřních jednotek lze připojit až 8 tepelných čerpadel vzduch-voda, což umožňuje ovládat kompletní řešení chlazení a vytápění z rozhraní webového prohlížeče CSNET Lite.


Kromě toho lze dohlížet až 64 venkovních jednotek (VRF nebo split), nebo kombinaci až 16 venkovních VRF jednotek (nebo split) a 8 venkovních jednotek tepelných čerpadel vzduch-voda.

CSNET Manager 2 Lite_3

Pokročilé zálohování dat a reportování

Správci budov mají přístup ke grafům zobrazujícím aktuální provozní data jednotlivých jednotek a mohou procházet historická data stará až 1 rok. Pro podrobnou analýzu chování klimatizačních systémů a příkazů uživatelů lze do Excelu stáhnout kompletní protokol všech příkazů pro každou vnitřní jednotku – ať už pochází z rozhraní webového prohlížeče nebo pokojového ovladače.

CSNET Manager 2 Lite_4

Nastavení parametrů pro více pokojových ovladačů

CSNET Lite umožňuje správci zařízení na dálku upravovat parametry ovládání, jako jsou provozní režimy, nastavené teplotní rozsahy, časovače a další, pro každý nástěnný pokojový ovladač v systému. To šetří značný čas, protože již není nutné dojít ke každému ovladači a nastavení lze provádět současně na více ovladačích.

CSNET Manager 2 Lite_5

Údaje o spotřebě energie

CSNET Lite dokáže odhadnout spotřebu energie každé jednotlivé vnitřní jednotky a zobrazit data za libovolné časové období, což správcům zařízení usnadňuje odhad nadcházejících účtů za energii, analýzu energetické náročnosti nebo rozpočet spotřeby energie nájemníkům. Grafy a data lze exportovat do tabulky pro snadné použití v jiných aplikacích.


Pro přesnější údaje o spotřebě energie, které lze také použít pro fakturaci nájemníků, lze nainstalovat a připojit k CSNET Lite řadu elektroměrů jiných výrobců kompatibilních s protokolem Modbus IP.


 

CSNET Manager 2 Lite_6

Více externích konektorů a provázaných funkcí

CSNET Lite má 3 suché vstupní kontakty, které podporují provázání s externími zařízeními, jako jsou požární hlásiče, BMS systémy, hotelová klíčová karta, přepínače, externí časovače atd.


Na základě těchto externích signálů připojených k CSNET Lite nebo k jednotlivým vnitřním jednotkám (např. slot hotelové karty nebo čidlo pokojové teploty) lze nastavit více funkcí. Provázané funkce lze naprogramovat pomocí jednoduchého rozhraní webového prohlížeče CSNET Manager, kde definujete podmínky a akce. Například v případě spuštění připojeného požárního poplachu lze klimatizační systém vypnout. Pro serverové místnosti je k dispozici specifické ovládání, které umožňuje snadné nastavení funkcí Rotace a Zálohování s e-mailovými upozorněními a automatickou ochranu před přehřátím místnosti spuštěním všech klimatizačních jednotek.

CSNET Manager 2 Lite_7

Funkce údržby

Automatická upozornění na čištění filtrů, provádění obecné údržby a kontroly klíčových součástí, jako jsou kompresory a ventilátory, poté, co dosáhnou určitých provozních hodin životního cyklu. Všechny informace lze zobrazit na souhrnném panelu a v případě potřeby aktivovat e-mailová upozornění.

CSNET Manager 2 Lite_8

Pokročilé časovače a opakující se roční kalendář

Nastavte provoz jednotlivých vnitřních jednotek nebo celého systému na denním, týdenním, sezónním nebo i celoročním kalendáři. Roční kalendář bude automaticky řídit přepínání mezi režimem vytápění a chlazení ve vhodných ročních obdobích a podmínkách, přičemž je zároveň snadné plán ručně upravit podle potřeby.

Dokumentace

Návody, katalogy a další literatura k produktům.
Potřebujete-li jakékoliv další informace, kontaktujte nás.