KPI jednotka

2cestná rekuperační jednotka

KPI jednotka_header

KPI jednotka

2cestná rekuperační jednotka

Jednotka KPI je 2cestná větrací jednotka s rekuperací tepla, která předává energii mezi odpadním vzduchem a přiváděným čerstvým vzduchem, takže může klimatizační systém pracovat na nižší výkon.
KPI jednotka_0

Snížení roční spotřeby elektřiny až o 79 %

Větrání přirozeně výrazně zvyšuje zatížení klimatizace, která musí zvýšit výkon, aby upravila příchozí čerstvý vzduch na nastavenou teplotu v interiéru. KPI jednotka je však schopna snížit roční spotřebu elektrické energie až o 79 %[1] ve srovnání s použitím běžného odtahového ventilátoru, protože přiváděný čerstvý vzduch je předupraven tak, aby se přiblížil nastavené teplotě v interiéru.

KPI jednotka_1

Větrání s rekuperací energie

KPI jednotka rekuperuje energii tak, že efektivně přenáší energii mezi vnitřním odpadním a venkovním čestvým proudem vzduchu, aniž by došlo k jejich smíchání. Dosahuje toho ve výměníku s křížovým zapojením vyrobeným z ultratenkého celulózového materiálu.

Vhodné pro VRF i komerční split systémy

Zařízení se nepřipojuje k žádnému chladivovému systému pro teplotní úpravu vzduchu, ale lze jej kombinovat jak s VRF, tak komerčními splitovými systémy prostřednictvím potrubního rozvodu. Může tak dále efektivně fungovat, i když je klimatizační systém vypnutý.


Jsou podporovány tři různé režimy rekuperace energie:
• Automatický režim zapíná nebo vypíná funkci rekuperace na základě rozdílu mezi nastavenou teplotou, vnitřní teplotou a teplotou přiváděného čerstvého vzduchu. Automaticky řídí režim rekuperace za účelem maximalizace energetické účinnosti.
• Režim nucené výměny zajišťuje, že funkce rekuperace je vždy zapnutá, takže je vždy prováděna rekuperace energie
• Režim obtoku (bypass) znamená, že funkce rekuperace není nikdy zapnuta a venkovní čerstvý vzduch je distribuován do vnitřního prostoru bez úpravy teploty vzduchu.


Kromě toho je v libovolném režimu možné individuálně nastavit otáčky ventilátoru, čímž se vytvoří tlak vzduchu v místnosti, aby se zabránilo přenosu kouře a znečištění z jedné místnosti do druhé. Buď přívodní ventilátor nebo odtah lze zvýšit o jeden stupeň výše než druhý, aby se vytvořil přetlak nebo podtlak.KPI jednotka_3

Filtrace vzduchu a monitorování CO2

Jednotka je dodávána s filtry třídy G3 namontovanými na vstupu vzduchu z exteriéru i interiéru s možností přidání dalšího filtru třídy F7 pro konečnou úpravu vzduchu. Lze nainstalovat volitelný senzor CO2, který umožňuje přesnější řízení ventilace na základě úrovní CO2 detekovaných v interiéru.

KPI jednotka_4

Téměř tichý provoz

Vnitřní struktura z expandovaného polystyrenu (EPS) byla navržena tak, aby snížila hmotnost jednotky a úroveň odporu vzduchu. V kombinaci s použitím vysoce účinných EC motorů ventilátorů dochází k omezení hluku generovaného jednotkou. Ve skutečnosti mohou rekuperační jednotky KPI pracovat s hlučností už od 24 dB(A)[2]. Samotné EC motory ventilátorů jsou až o 50 % energeticky účinnější než klasické motory ventilátorů[3].

KPI jednotka_5

Připojení k centrálnímu ovladači CSNET Manageru

Ovládání jednotek KPI lze plně integrovat do VRF systému Hitachi pomocí kabeláže H-LINK a centrálního ovladače, což usnadňuje ovládání a monitorování ventilace a klimatizace jako integrovaného systému.

Další výhody

2000 m3/h
Jednotky s velkým výkonem24 dB(A)
Nejnižší hladina akustického tlaku[2]
79%
Snížení roční spotřeby elektrické energie[1]Dokumentace

Návody, katalogy a další literatura k produktům.
Potřebujete-li jakékoliv další informace, kontaktujte nás.

Notes

[1] Výpočty založené na KPI-10002E3E pracujícím při jmenovitém průtoku vzduchu podle normy EN14825 pro nastavení provozní doby v závislosti na venkovní teplotě během chladicí a topné sezóny. Během chladící sezóny byla předpokládána vnitřní jmenovitá teplota 27 °C(DB) a vnitřní relativní vlhkost 47 %. Během topné sezóny byla předpokládána vnitřní teplota 20 °C(DB) a relativní vlhkost 60 %. Výpočty určily, že v režimu chlazení by byl bez jednotky KPI zapotřebí citelný chladicí výkon v celkové výši 4 402 W/h k vyrovnání účinku větrání na vnitřní teplotu, zatímco při provozu jednotky KPI bylo zapotřebí jen 950 W/h. Pro vytápění byly stejné hodnoty 26 172 W/h a 5 428 W/h.
[2] Vztahuje se na model KPI-252E3E pracující s průtokem vzduchu 180 m3/h. Hladina akustického tlaku měřena 1,5 m pod jednotkou bez podhledu v místnosti bez dozvuku.
[3] Porovnání předchozí generace modelu KPI-1002E2E s ventilátory bez EC motorů a modelu KPI-1002E3E s ventilátory s EC motory pracujících s průtokem 1000 m3/h a tlakové ztrátě 140 Pa. Příkon byl snížen z 580 W na 285 W.