Větrací systémy

Vylepšete vnitřní kvalitu vzduchu bez námahy pomocí ventilačních řešení pro VRF systémy, které zajistí přesné řízení teploty a energetickou účinnost.

Řešení ventilace, která jsou pro zákazníky snadno ovladatelná

Mnohá řešení ventilace jsou příliš složitá, což vede k vyšším účtům za energii pro majitele budov a podniků a k použití zbytečného hardwaru, který neplní správně svou funkci. Přístup Hitachi k ventilaci spočívá ve zjednodušení, integraci ovládání větrací jednotky s VRF systémem nebo komerční split jednotkou prostřednictvím komunikace H-LINK a v mnoha případech integrací chladivového okruhu do jednotky pro zchlazení nebo ohřátí venkovního vzduchu, aby došlo k sjednocení s nastavenou vnitřní teplotou.

Větrací systémy_0

Obousměrné ventilační jednotky pro přívod čerstvého vzduchu

Jednotky KPI jsou větrací rekuperační jednotky, které využívají energii obsaženou ve vzduchu odváděném z budovy k prvotní klimatizaci přiváděného čestvého větracího vzduchu, takže se systém klimatizace nemusí tolik namáhat. Ve srovnání s provozem jednoduchého odtahového ventilátoru při spuštěné klimatizaci se sníží roční spotřeba elektřiny až o 79%[1] díky snížené zátěži klimatizace, protože energie ze vzduchu opouštějící budovu je rekuperována do přiváděného vzduchu.

Vzhledem k tomu, že se tyto jendotky nepřipojují k žádnému chladicímu systému, lze je použít jak v kombinaci s VRF systémy tak komerčními splitovými klimatizacemi. A mohou pokračovat v efektivním provozu, i když je klimaitzační systém vypnutý.

Jednotka je dodávána s filtry třídy G3 namontovanými na obou vstupech vzduchu a nabízí možnost přidání dalšího filtru třídy F7 pro konečnou filtraci přívodního vzduchu. Instalací volitelného senzoru COlze dosáhnout přesnější řízení ventilace a lepší kvality vnitřního prostředí podle detekované úrovně CO2 v interiéru.
Větrací systémy_1

Rekuperační větrací jednotky pro přesnou regulaci teploty

Aktivní jednotky KPI jsou obousměrné větrací jednotky s rekuperací pro kombinace s VRF systémy. Přivádí čerstvý venkovní vzduchu do budovy a odsávají vydýchaný vnitřní vzduch, přičemž díky rekuperaci dramaticky snižují dopad spotřeby energie klimatizačního systému, a zajišťují přesné udržování požadované vnitřní teploty. Ve srovnání s provozem jednoduchého odtahového ventilátoru při spuštěné klimatizaci se sníží roční spotřeba elektřiny až o 79 % při vytápění a 78 % při chlazení[1].

Principem rekuperace je, že se energie ze vzduchu opouštějící budovu předává do přiváděného vzduchu, aby se teplota přiváděného vzduchu přiblížila vnitřní nastavené teplotě. Pokud zůstává rozdíl mezi nastavenou teplotou a tímto předupraveným vzduchem, aktivní KPI jednotka automaticky použije integrovaný výměník k dalšímu dohřevu nebo dochlazení vzduchu předtím, než ho vypustí do vnitřního prostoru, čímž se sníží zatížení klimatizačního systému a zajistí se stabilita vnitřní nastavené teploty.

Jednotka je dodávána s filtry třídy G3 namontovanými na obou vstupech vzduchu a nabízí možnost přidání dalšího filtru třídy F7 pro konečnou filtraci přívodního vzduchu. Instalací volitelného senzoru CO2 lze dosáhnout přesnější řízení ventilace a lepší kvality vnitřního prostředí podle detekované úrovně CO2 v interiéru.

 
Větrací systémy_2

Připojení k centrálnímu ovladači

Ovládání rekuperačních jednotek Hitachi (KPI nebo aktivní KPI) lze plně integrovat s VRF systémem přes interní komunikaci H-LINK s použitím centrálního ovladače CSNET Manager. Můžete tak monitorovat a ovládat klimatizační a větrací systémy z jednoho uživatelského rozhraní.

Poznámky pod čarou

[1] Výpočty založené na KPI-10002E3E pracující při nominálním průtoku vzduchu podle normy EN14825 pro nastavení pracovní doby a proměnlivé venkovní teploty v chladicí a topné sezóně. Během chladicí sezóny byla předpokládána vnitřní nominální teplota 27 °C (DB) a vnitřní relativní vlhkost 47 %. Během topné sezóny byla předpokládána vnitřní nominální teplota 20 °C (DB) a vnitřní relativní vlhkost 60 %. Výpočet určil, že v průběhu chladicí sezóny bez rekuperační jednotky KPI byl vyžadován citelný chladicí výkon 4 402 kWh celkem, aby klimatizační jednotka zchladila teplotu vnitřního prostředí ovlivněnou přívodem čerstého vzduchu, zatímco při využití rekuperační jednotky KPI bylo zapotřebí 950 kWh chladu. Porovnání provozů v režimu vytápění ve stejném pořadí přineslo výsledky 26 172 kWh vs. 5 428 kWh.

Vyberte si svůj systém Hitachi Cooling & Heating

Klimatizační a ventilační systémy Hitachi

S více než 80 lety zkušenost jsme přesvědčeni, že naše portfolio produktů pro chlazení a vytápění poskytuje domácnostem i firmám přední technologii klimatizace pro vytváření a udržování dokonalého vnitřního prostředí. Abychom splnili měnící se požadavky našich klientů, neustále inovujeme naše portfolio pro nabídku elegantních a energeticky účinných systém, které se přizpůsobí vám i prostorům, kde jsou instalovány. Pokrýváme všechny typy projektů a širokou škálu řešení klimatizace, abyste našli ten správný systém pro váš byznys. 

Pokud vás zajímají i další produktové řady našeho portfolia, klikněte zde.