Brána CSNET Home (ATW-IOT-01)

Wi-Fi adaptér - príslušenstvo

Brána CSNET Home (ATW-IOT-01)_header

Brána CSNET Home (ATW-IOT-01)

Wi-Fi adaptér - príslušenstvo

ATW-IOT-01 je komunikačná brána pre pripojenie systému tepelného čerpadla vzduch-voda Yutaki alebo Yutampo k domácej Wi-Fi sieti pre umožnenie ovládania tepelného čerpadla mobilnou aplikáciou CSNET Home.
Brána CSNET Home (ATW-IOT-01)_0

Kompatibilný s tepelnými čerpadlami vzduch-voda Yutaki a Yutampo

Pripája sa pomocou kábla H-LINK k vnútornej jednotke tepelného čerpadla vzduch-voda. Pre každú jednotku tepelného čerpadla je potrebná jedna brána ATW-IOT-01 – k jednej domácej Wi-Fi sieti je možné pripojiť až 2 brány.

Brána CSNET Home (ATW-IOT-01)_1

Jednoduché nastavenie

Brána by mala byť inštalovaná kvalifikovaným servisným technikom alebo elektrikárom. Po pripojení k tepelnému čerpadlu vzduch-voda pomocou vedenia H-LINK a po pripojení napájacieho kábla je brána obvykle uchytená na stenu vedľa zariadenia. Po pripojení brána automaticky vyhľadá domácu Wi-Fi sieť, ktorá je v dosahu.


Nastavenie je ľahké; jednoducho si stiahnite aplikáciu CSNET Home z Google Play alebo Apple Store, naskenujte QR kód na bráne smartfónom, zadajte heslo Wi-Fi siete a postupujte podľa jednoduchých krokov pre konfiguráciu časovačov, nastavenie teploty a spotreby energie a ďalšie.

Brána CSNET Home (ATW-IOT-01)_2

Spravujte všetko na diaľku prostredníctvom smartfónu

Viac informácií o aplikácii CSNET Home nájdete tu


 

Dokumentácia

Návody, katalógy a ďalšie literatúra k produktom.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte nás.