airCloud Tap

Sprevádzkovanie a údržba

airCloud Tap

Sprevádzkovanie a údržba

S aplikáciou airCloud Tap môžu profesionáli načítať a zmeniť nastavenia zariadenia Hitachi prostredníctvom svojho telefónu! Vďaka bezkontaktnej technológii NFC sú teraz inštalácie a servis jednoduchšie ako kedykoľvek predtým!
airCloud Tap_0

Zabudnite na tradičné tlačidlá a obmedzené možnosti displeja

airCloud Tap je aplikácia novej generácie určená pre servis zariadenia Hitachi. • Tradičný manuálny spôsob:


> tlačidlá a prepínače
> obmedzené fyzické zobrazenie kódov a čísel • Alternatíva v podobe airCloud Tap


> bezkontaktné čítanie a zápis nastavenia
> NFC komunikácia medzi zariadením a telefónom

airCloud Tap_1

Pre sprevádzkovanie…

S aplikáciou airCloud Tap môžete konfigurovať zariadenie a meniť nastavenia zo svojho telefónu. Medzi jej funkcie patrí skúšobný chod, voľba externých vstupov/výstupov a tisíce položiek nastavenia inštalácie, od nevyhnutných až po prepracovanú optimalizáciu.

airCloud Tap_2

… a riešenie problémov

Aplikácia airCloud Tap umožňuje rýchlu kontrolu prevádzky a chýb systému jednoduchým priblížením telefónu k jednotkám Hitachi. Namiesto obvyklej zložitej navigácie pre zobrazenie požadovaných dát zobrazuje airCloud Tap všetky dáta, vrátane popisu jednotlivých kódov, na obrazovkách aplikácie. Možnosť uloženia a exportu kompletných dátových správ.

airCloud Tap_3

Ako to funguje – pre ovládače vnútorných jednotiek


 1. Aktivujte funkci NFC kompatibilních ovladačů Hitachi souběžným stisknutím tlačítek [▲] a [▼].

 2. Podržte telefon v blízkosti symbolu NFC.

 3. Když je navázáno spojení, aplikace zobrazí aktuální nastavení ovladače. Nastavení můžete upravit podle potřeby na svém telefonu.

 4. Po dokončení změn nastavení v aplikaci umístěte telefon opět do blízkosti ovladače pro zápis nového nastavení.

airCloud Tap_4

Ako to funguje – pre jednotky VRF


 1. Otvorte aplikáciu airCloud Tap na svojom telefóne. Priblížte telefón k symbolu NFC Tap na vonkajšej jednotke*. NIE JE TREBA OTVÁRAŤ KRYT

 2. Keď je spojenie nadviazané, aplikácia načíta aktuálne nastavenie vonkajšej jednotky. Nastavenie môžete upraviť podľa potreby na svojom telefóne.

 3. Po dokončení aktualizácie nastavenia v aplikácii umiestnite telefón opäť do blízkosti vonkajšej jednotky pre použitie nového nastavenia.

10 vylepšení oproti tradičnému servisnému zásahu

1. Úspora času pri nastavovaní
2. Bez použitia nástrojov
3. Nie je potrebné sňať kryt vonkajšej jednotky
4. Menej manipulácia s tlačidlami
5. Zobrazenie kompletného popisu kódov/nastavení
6. Vytvorenie reportov pre export
7. Možnosť uloženia a skopírovania pre rýchlejšiu konfiguráciu viacerých jednotiek
8. Rýchly výber a zadanie požadovaného nastavenia vďaka dotykovej obrazovke a klávesnici na telefóne
9. Intuitívne rozhranie s prehľadnou navigáciou
10. Bez použitia papiera: online prístup k technickej dokumentácii produktu

airCloud Tap_6

Dokonalé riešenie pre projekty s viacerými jednotkami

Pri projektoch s viacerými jednotkami môžete ušetriť veľké množstvo času skopírovaním nastavenia jednej jednotky a jeho neskorším použitím pre ďalšie jednotky. Nie je teda potrebné zakaždým opakovať celý proces konfigurácie!"


Ideálne pre • vonkajšie jednotky zostavené z viacerých modulov;

 • projekty s podobnými miestnosťami (napr.hotely, konferenčné miestnosti, nemocničné izby, učebne a pod.)

airCloud Tap_7

Bezkontaktné riešenie: až 6-krát rýchlejší ako manuálny spôsob!

Testované a merané! • 6-krát rýchlejšie: načítanie prevádzkových údajov systému

 • 4-krát rýchlejšia: konfigurácia 4 podobných vonkajších jednotiek (nakonfigurujete 1 jednotku, nastavenie uložíte a použijete pre ďalšie 3 jednotky) [*1]

 • 2-krát rýchlejšie: konfigurácia ovládačov pre 20 podobných miestností (nakonfigurujete 1 jednotku, nastavenie uložíte a použijete pre ďalších 19 miestností) [*2]


*Podrobné informácie o podmienkach testovania a výsledkoch sú uvedené nižšie na tejto stránke.

airCloud Tap_8_0
airCloud Tap_8_1
airCloud Tap_8_2
airCloud Tap_8_3
airCloud Tap_8_4
1/5
airCloud Tap_9

Ocenená aplikácia

Rozhranie aplikácie airCloud Tap získalo ocenenie za skvelú podporu funkcií klimatizačných systémov. Vďaka intuitívnej navigácii a prehľadným vizuálnym prvkom môžu aplikáciu začať ihneď používať všetci profesionáli vykonávajúci servis klimatizácie.

airCloud Tap_10

Manuálny spôsob zostáva naďalej k dispozícii

Tí, ktorí nechcú používať aplikáciu airCloud Tap, môžu aj zariadenie najnovšej generácie nastaviť tradičným manuálnym spôsobom. • Jednotky air365 Max: prepínače na elektrickej doske a 7-segmentový displej

 • Ovládače: funkcie pre inštaláciu a servis, k dispozícii v menu ovládača

airCloud Tap_11

Úplná bezpečnosť

[Vonkajšie jednotky VRF] Z bezpečnostných dôvodov nie sú prostredníctvom aplikácie airCloud Tap k dispozícii nasledujúce nastavenia: nastavenie konečného odporu, vyradenie kompresora z prevádzky, diagnostika zlyhania invertora a nastavenie čísla PCBA invertora. Tieto nastavenia je možné vykonať iba manuálnou cestou cez elektrickú dosku vonkajších jednotiek.


[Vonkajšie jednotky VRF] NFC komunikáciu možno deaktivovať dip prepínačom na elektrickej doske. V takom prípade nie je možné aplikáciu airCloud Tap použiť na čítanie a prepis vonkajšej jednotky a zostáva možný iba manuálny spôsob.


[V aplikácii] prístup k nevyhnutnému nastaveniu pre sprevádzkovanie a údržbu je obmedzený a majú ho iba oprávnení servisní technici po zadaní hesla.

airCloud Tap_12

Dobré vedieť


 • Aplikáciu airCloud Tap je možné používať iba na telefónoch s technológiou NFC. Nie všetky chytré telefóny dostupné na trhu ponúkajú funkciu NFC.

 • Niektoré funkcie airCloud Home nemusia fungovať s niektorými modelmi telefónov Samsung Galaxy s technológiou NFC. Zoznam týchto funkcií je uvedený v brožúre.

 • Na načítanie a úpravu nastavení klimatizačných zariadení pomocou funkcie NFC nie je potrebné pripojenie k internetu. Internetové pripojenie je však nutné pre stiahnutie aplikácie, registráciu používateľa a prístup k online dokumentácii.

Načítanie a export prevádzkových dát
Priblížte jednotky k zariadeniu a načítajte prevádzkové dáta pre účely ich kontroly na telefóne. Reporty je možné uložiť a exportovať vo formáte .cvs.
Prístup k histórii alarmov
Aplikácia airCloud Tap dokáže načítať a zobraziť históriu chýb, vrátane kompletného popisu jednotlivých chybových kódov.
Optimalizácia voliteľného nastavenia
V menu „Voliteľné funkcie“ na telefóne môžete prechádzať desiatky položiek nastavenia. Vyberte najlepšie možnosti podľa potrieb konkrétneho miesta na optimalizáciu klimatizačného systému.
Záznam množstva chladiva
Keď je do systému doplňované chladivo, je možné do pamäte vonkajšej jednotky uložiť dátum a množstvo náplne. Tieto údaje je potom možné kedykoľvek načítať a upraviť pomocou aplikácie airCloud Tap.
Zvýšenie statického tlaku
Pokiaľ je VRF jednotka nainštalovaná v interiéri s výfukom vedeným VZT potrubím, je možné externý statický tlak (ESP) ľahko zvýšiť pomocou aplikácie. Pre použitie nastavenia opäť priblížte telefón k zariadeniu.
Úprava snímania izbovej teploty
V prípade potreby vyberte referenčné čidlo termistora pre snímanie izbovej teploty a zvýšte presnosť riadenia teploty.
Nastavenie rozsahu teplôt
Nastavte minimálne/maximálne limity teploty, aby používatelia nemohli klimatizačné zariadenie používať nesprávne.
Vnútorné jednotky nedisponujú čipom NFC
Vnútorné jednotky Hitachi nie sú vybavené čipmi NFC, pretože sú obvykle nainštalované mimo dosahu ľudí. Pre jednoduchú konfiguráciu vnútorných jednotiek použite pripojené diaľkové ovládače.

Dokumentácia

Návody, katalógy a ďalšie literatúra k produktom.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte nás.