Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN

Centrálny ovládač s dotykovou obrazovkou

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN

Centrálny ovládač s dotykovou obrazovkou

Centrálny ovládač Mini umožňuje dohliadať až až 160 vnútorných klimatizačných jednotiek rozdelených do 32 skupín. So svojim intuitívnym displejom a farebnou dotykovou obrazovkou je ideálny pre správcov budov a zariadení v malých až stredných inštaláciách.
Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_0

Všetky užitočné parametre ovládania klimatizácie sú po ruke!

Centrálny Ovládač Mini obsahuje všetky funkcie potrebné na každodenné riadenie klimatizácie. Od teploty po údržbu môžu používatelia vidieť a ovládať, čo sa deje vo vnútri ich budovy.

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_1

Centrálny ovládač mini je obzvlášť vhodný pre…


  • Reštaurácie a kaviarne

  • Materské školy

  • Kliniky a lekárske centrá

  • Malé kancelárske budovy

  • Obchody

  • Fitness centrá a telocvične

  • Kultúrne centrá

  • … a mnoho ďalších!

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_2

Zlepšite komfort vo vnútri budovy pomocou zónového ovládania

Vyberte cieľové zóny pre zapnutie/vypnutie vnútorných jednotiek alebo pre úpravu nastavenej hodnoty teploty, rýchlosti ventilátora a smeru prúdenia vzduchu podľa potrieb užívateľov. Centrálny Ovládač Mini tiež zobrazuje izbovú teplotu (snímanú na vstupe každej vnútornej jednotky), takže môžete identifikovať zónu vyžadujúcu úpravu nastavenia.

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_3

Programovateľný prevádzkový rozvrh klimatizácie

Nastavte prevádzkový rovzrh, aby ste splnili komerčné potreby svojej budovy. Pre každý deň v týždni je možné nastaviť až 10 úsekov. Vybrané miestnosti môžete predchladiť/predhriať pred otváracou dobou a naplánovať vypnutie klimatizácie počas uzatváracej doby.

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_4

Podporuje údržbu čištění filtru

S Centrálnym Ovládačom Mini môžu správcovia budov vždy vedieť, kedy vnútorná klimatizačná jednotka vyžaduje čistenie filtra. Na obrazovke ovládača sa zobrazí symbol filtra, ktorý značí, že vnútorná jednotka vyžaduje čistenie.

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_5

Informácie o chybách a poruchách

V prípade poruchy sú používatelia upozornení vizuálnym symbolom alarmu, takže sú si okamžite vedomí problémov s klimatizáciou. Intuitívna obrazovka ovládača umožňuje prístup ku kódu alarmu a času poruchy. V pamäti je uložených až 100 historických chybových hlásení.

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_6

Previazanie klimatizácie s až 6 externými vstupmi/výstupmi

Pripojte zariadenie tretej strany k Centrálnemu Ovládaču Mini pre šikovnú prevádzku klimatizácie. Na zadnej strane ovládača sú k dispozícii svorky pre 4 vstupné a 2 výstupné signály.


Príklad: pre zlepšenie bezpečnosti budovy pridajte externý vstup požiarneho poplachu, aby v prípade požiaru mohol aktivovať núdzové zastavenie klimatizácie.

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_7

Ľahká inštalácia cez H-Link

Pripojte Centrálny Ovládač Mini ku klimatizačnému zariadeniu Hitachi prostredníctvom interného komunikačného protokou H-Link. Umožňuje flexibilnú kabeláž a pripojenie v ľubovoľnom bode systému. H-Link je štandardná komunikácia pre VRF systémy Hitachi. Iné typy klimatizačných jednotiek Hitachi sa môžu pripojiť pomocou adaptéra H-Link*.


*Overte kompatibilitu a modely u svojho zástupcu Hitachi Cooling & Heating.

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_8

Možnosť: Nainštalujte viac Centrálnych Ovládačov Mini na jednej inštalácii

Namiesto použitia jedného veľkého centralizovaného riadiaceho systému môžu niektorí správcovia budov vo veľkých objektoch uprednostňovať inštaláciu niekoľkých centrálnych ovládačov mini vo svojej kancelárii.


Pozri niekoľko ovládačov (model EZ) v hoteli Nippondaira, Japonsko.

Centrálny ovládač Mini PSC-A32MN_9

… alebo jeden na podlaží

V iných aplikáciách môže byť na každom poschodí inštalovaný jeden Centrálny Ovládač Mini.


Pozri inštaláciu verejnej školy North Kellyville v Austrálii s centrálnym ovládačom na každom poschodí.

5-palcový farebný dotykový displej
Centrálny Ovládač Mini je intuitívny ovládač klimatizácie s farebnou obrazovkou. Intuitívne farebné kódy centrálneho ovládača umožňujú používateľom ľahko pochopiť prevádzkový stav každej vnútornej jednotky.
Nastaviteľný náhľad obrazovky
Príliš malé alebo príliš veľké ikony? Vyberte si z 3 nastavení panelu, aby ste videli preferované množstvo detailov a veľkosť textu na obrazovke.
Prispôsobiteľné názvy zón
S Centrálnym Ovládačom mini môžu používatelia prepisovať názvy každej skupiny a bloku pre jednoduchú identifikáciu.
Zámok izbových ovládačov
Z Centrálneho Ovládača Mini môžete úplne alebo čiastočne uzamknúť jednotlivé diaľkové ovládače každej miestnosti, aby ste zabránili nevhodnému použitiu užívateľovi budovy.
Zobrazenie snímanej teploty
Centrálny Ovládač M ini môže tiež informovať o teplote snímanej na vstupe vzduchu vonkajšej jednotky (vonkajšia teplota) a na vstupe vzduchu vnútornej jednotky (izbová teplota).

Čo hovoria naši zákazníci?

"Nový systém nám teraz umožňuje udržiavať stálu teplotu v každej kancelárii. Každá kancelária môže nastaviť svoju vlastnú požadovanú teplotu, ale v prípade potreby môžeme tiež ovládať všetky miestnosti z centrálneho ovládača. Niektoré kancelárie možno chladiť, zatiaľ čo iné vyžadujú vykurovanie. To tiež pomáha pri údržbe budovy, pretože už nie je vystavená drastickým výkyvom teplôt."


"Niekoľko kancelárií malo radiátory na zadnej stene a ľudia sediaci blízko sa príliš prehrievali, takže tiež zapínali klimatizačné jednotky. Ľuďom v prednej časti kancelárie potom bola príliš zima, takže zapínali prídavné vykurovanie!"


Mark Stout, riaditeľ IT – Hocking County


Zistite viac o projekte Hocking County Courthouse

Dokumentácia

Návody, katalógy a ďalšie literatúra k produktom.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte nás.