CSNET Manager 2 Lite

Riešenie pre vzdialené riadenie a dohľad cez miestnu sieť Ethernet a webový prehliadač

CSNET Manager 2 Lite

Riešenie pre vzdialené riadenie a dohľad cez miestnu sieť Ethernet a webový prehliadač

CSNET Lite je digitálny riadiaci systém, ktorý ukladá dáta lokálne na mieste, nie v cloude, pričom stále umožňuje ovládanie cez počítač lokálne alebo vzdialene cez internet. Navrhnuté špeciálne pre malé a stredné komerčné budovy, ktoré chcú prístup k pokročilejším funkciám časovača, záznamu prevádzkových dát a správe viacerých nájomcov, a to bez nákladov a zložitosti systému merania a regulácie.
CSNET Manager 2 Lite_0

Ukladanie dát na mieste a vzdialená správa v jednom riešení

Pre organizácie, ktoré nedôverujú cloudovým riadiacim systémom kvôli vnútorným pravidlám alebo bezpečnostným problémom, je CSNET Lite efektívnym riešením, pretože ponúka výhody digitálneho riadiaceho systému a pritom zachováva všetky dáta a možnosti riadenia v mieste inštalácie. Voliteľne ho je možné pripojiť cez ethernet k webovému routeru pre vzdialenú správu cez internet.

Funkcie pre viacerých nájomcov

Pre budovy s viacerými nájomcami ponúka CSNET Lite integrované riešenie ako pre riadenie, tak aj pre rozpočet spotreby energie.  • Rozhranie CSNET Lite umožňuje správcovi zariadení alebo budovy konfigurovať rôzne užívateľské účty s rôznymi prístupovými právami, takže každý nájomca môže ovládať a sledovať jednotky iba v rámci vlastného prenajatého priestoru.

  • Každý nájomca si môže vytvoriť svoje vlastné týždenné prevádzkové rozvrhy, ktoré sú viditeľné iba pre nájomcu alebo celkového správcu zariadenia

  • Jednotliví užívatelia v nájomnej zóne môžu ovládať každú vnútornú jednotku z nástenného izbového ovládača alebo prostredníctvom rozhrania prehliadača CSNET Lite, čo prináša úplné pohodlie a kontrolu nad svojim komfortom

  • Odhadovanú spotrebu energie pre každú vnútornú jednotku môže zobraziť správca zariadenia aj jednotliví nájomcovia podľa toho, ako správca zariadenia nakonfiguruje ich prístup. To umožňuje správcom monitorovať a analyzovať spotrebu energie v priebehu času a vykonávať zodpovedajúce úpravy za účelom optimalizácie energetickej účinnosti.

  • Navyše je systém kompatibilný s radom elektromerov tretích strán, čo umožňuje presnejšie meranie príkonu konkrétnych zón alebo jednotiek, pričom dáta sú automaticky vizualizované v CSNET Manageri. Môže byť pripojených až 8 elektromerov.


CSNET Manager 2 Lite_2

Kompatibilný s VRF systémami, bytovými klimatizáciami aj tepelnými čerpadlami Hi

Pripojte až 64 vnútorných jednotiek vrátane VRF systémov a rezidenčných klimatizácií; bytové klimatizácie vyžadujú použitie prídavného adaptéra. V rámci týchto 64 vnútorných jednotiek je možné pripojiť až 8 tepelných čerpadiel vzduch-voda, čo umožňuje ovládať kompletné riešenie chladenia a vykurovania z rozhrania webového prehliadača CSNET Lite.


Okrem toho je možné dohliadať až 64 vonkajších jednotiek (VRF alebo split), alebo kombináciu až 16 vonkajších VRF jednotiek (alebo split) a 8 vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel vzduch-voda.

CSNET Manager 2 Lite_3

Pokročilé zálohovanie dát a reportovanie

Správcovia budov majú prístup ku grafom zobrazujúcim aktuálne prevádzkové dáta jednotlivých jednotiek a môžu prechádzať historické dáta staré až 1 rok. Pre podrobnú analýzu správania klimatizačných systémov a príkazov užívateľov je možné do Excelu stiahnuť kompletný protokol všetkých príkazov pre každú vnútornú jednotku – či už pochádza z rozhrania webového prehliadača alebo izbového ovládača.

CSNET Manager 2 Lite_4

Nastavenie parametrov pre viac izbových ovládačov

CSNET Lite umožňuje správcovi zariadení na diaľku upravovať parametre ovládania, ako sú prevádzkové režimy, nastavené teplotné rozsahy, časovače a ďalšie, pre každý nástenný izbový ovládač v systéme. To šetrí značný čas, pretože už nie je nutné dôjsť ku každému ovládaču a nastavenia je možné vykonávať súčasne na viacerých ovládačoch.

CSNET Manager 2 Lite_5

Údaje o spotrebe energie

CSNET Lite dokáže odhadnúť spotrebu energie každej jednotlivej vnútornej jednotky a zobraziť dáta za ľubovoľné časové obdobie, čo správcom zariadení uľahčuje odhad nadchádzajúcich účtov za energiu, analýzu energetickej náročnosti alebo rozpočet spotreby energie nájomníkom. Grafy a dáta je možné exportovať do tabuľky pre jednoduché použitie v iných aplikáciách.


Pre presnejšie údaje o spotrebe energie, ktoré možno tiež použiť na fakturáciu nájomníkov, je možné nainštalovať a pripojiť k CSNET Lite rad elektromerov iných výrobcov kompatibilných s protokolom Modbus IP.

CSNET Manager 2 Lite_6

Viac externých konektorov a previazaných funkcií

CSNET Lite má 3 suché vstupné kontakty, ktoré podporujú previazanie s externými zariadeniami, ako sú požiarne hlásiče, BMS systémy, hotelová kľúčová karta, prepínače, externé časovače atď.


Na základe týchto externých signálov pripojených k CSNET Lite alebo k jednotlivým vnútorným jednotkám (napr. slot hotelovej karty alebo čidlo izbovej teploty) je možné nastaviť viac funkcií. Previazané funkcie je možné naprogramovať pomocou jednoduchého rozhrania webového prehliadača CSNET Manager, kde definujete podmienky a akcie. Napríklad v prípade spustenia pripojeného požiarneho poplachu je možné klimatizačný systém vypnúť. Pre serverové miestnosti je k dispozícii špecifické ovládanie, ktoré umožňuje jednoduché nastavenie funkcií Rotácie a Zálohovania s e-mailovými upozorneniami a automatickú ochranu pred prehriatím miestnosti spustením všetkých klimatizačných jednotiek.

CSNET Manager 2 Lite_7

Funkcie údržby

Automatické upozornenia na čistenie filtrov, vykonávanie všeobecnej údržby a kontroly kľúčových súčastí, ako sú kompresory a ventilátory, potom, čo dosiahnu určitých prevádzkových hodín životného cyklu. Všetky informácie je možné zobraziť na súhrnnom paneli av prípade potreby aktivovať e-mailové upozornenia.

CSNET Manager 2 Lite_8

Pokročilé časovače a opakujúci sa ročný kalendár

Nastavte prevádzku jednotlivých vnútorných jednotiek alebo celého systému na dennom, týždennom, sezónnom alebo aj celoročnom kalendári. Ročný kalendár bude automaticky riadiť prepínanie medzi režimom vykurovania a chladenia vo vhodných ročných obdobiach a podmienkach, pričom je zároveň ľahké plán ručne upraviť podľa potreby.

Dokumentácia

Návody, katalógy a ďalšie literatúra k produktom.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte nás.