Yutaki H

Yutaki H_header

Yutaki H

Kompaktní hydrosplitové tepelné čerpadlo vzduch-voda, Nominální topné výkony 11 - 16 kW
Yutaki H_0

Jednoduchá inštalácia

Jednotka typu hydrosplit sa skladá z monoblokovej vonkajšej jednotky a vnútorného hydraulického modulu. Chladivový okruh je celý umiestnený vo vonkajšej jednotke a pri inštalácii systému do neho technik nezasahuje, takže inštaláciu môžu vykonávať aj kúrenárske firmy, ktoré nemajú certifikáciu na prácu s chladivom. Jednotka je plnená ekologickým chladivom R32, ktoré ale nepredstavuje vo vonkajšom prostredí žiadne obmedzenie.
Vnútorný modul uľahčuje káblovú inštaláciu, pretože obsahuje zrkadlenú svorkovnicu, na ktorú sa pripoja všetky vstupné a výstupné signály. Káblový ovládač (menu v češtine aj slovenčine) z panelu môže byť použitý aj ako izbový termostat.
Yutaki H_1

Nekonečný komfort

Vďaka novej technológii kompresora dokáže tepelné čerpadlo zachovať nominálny vykurovací výkon až do vonkajšej teploty -7 °C s výstupnou teplotou vody 55 °C. Prípadne udržať požadovanú teplotu výstupnej vody 60 °C do -10 °C v exteriéri.
Pre najchladnejšie dni v roku je jednotka vybavená záložným elektrickým ohrievačom s výkonom 6 kW.

Yutaki H

Dokumentácia

Návody, katalógy a ďalšie literatúra k produktom.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Yutaki H