Aktívna KPI jednotka

2cestná rekuperačná jednotka

Aktívna KPI jednotka

2cestná rekuperačná jednotka

Aktívna KPI je 2cestná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, ktorá odovzdáva energiu medzi odpadovým vzduchom a privádzaným čerstvým vzduchom, takže môže klimatizačný systém pracovať na nižší výkon. Okrem rekuperačného výmenníka jednotka tiež obsahuje chladivový výmenník na strane privádzaného vzduchu. Výmenník je vybavený expanzným ventilom, ktorý automaticky reguluje teplotu privádzaného vzduchu podľa nastavenej požiadavky.
Aktívna KPI jednotka_0

Zníženie ročnej spotreby elektriny až o 79 %

Zníženie ročnej spotreby elektriny až o 79 %

Aktívna KPI jednotka_1

Integrácia chladiaceho výmenníka pripojeného k VRF systému

Pokiaľ teplota predupraveného vzduchu za rekuperačným výmenníkom nedosiahne nastavenú teplotu, jednotka automaticky použije chladivový výmenník na priamy výpar na strane privádzaného vzduchu. Tento výmenník s expanzným ventilom je pripojený k chladivovému okruhu VRF systému, takže je možné zaistiť vetranie a klimatizáciu z jediného systému.Aktívna KPI jednotka_2

Vetranie s rekuperáciou energie

Aktívna KPI jednotka rekuperuje energiu tak, že efektívne prenáša energiu medzi vnútorným odpadovým a vonkajším čestvým prúdom vzduchu bez toho, aby došlo k ich zmiešaniu. Dosahuje to vo výmenníku s krížovým zapojením vyrobeným z ultratenkého celulózového materiálu.

Aktívna KPI jednotka_3

Filtrácia vzduchu a monitorovanie CO2

Jednotka je dodávaná s filtrami triedy G3 namontovanými na vstupe vzduchu z exteriéru aj interiéru s možnosťou pridania ďalšieho filtra triedy F7 pre konečnú úpravu vzduchu. Je možné nainštalovať voliteľný senzor CO2, ktorý umožňuje presnejšie riadenie ventilácie na základe úrovní CO2 detekovaných v interiéri.

Aktívna KPI jednotka_4

Takmer tichá prevádzka

Vnútorná štruktúra z expandovaného polystyrénu (EPS) bola navrhnutá tak, aby znížila hmotnosť jednotky a úroveň odporu vzduchu. V kombinácii s použitím vysoko účinných EC motorov ventilátorov dochádza k obmedzeniu hluku generovaného jednotkou. V skutočnosti môžu aktívne rekuperačné jednotky KPI pracovať s hlučnosťou už od 26 dB(A)[2]. Samotné EC motory ventilátorov sú až o 50 % energeticky účinnejšie ako klasické motory ventilátorov[3].Aktívna KPI jednotka_5

Pripojenie k centrálnemu ovládaču CSNET Manageru

Ovládanie aktívnych jednotiek KPI je možné plne integrovať do VRF systému Hitachi pomocou kabeláže H-LINK a centrálneho ovládača, čo uľahčuje ovládanie a monitorovanie ventilácie a klimatizácie ako integrovaného systému.

Dokumentácia

Návody, katalógy a ďalšie literatúra k produktom.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte nás.