KPI jednotka

2cestná rekuperačná jednotka

KPI jednotka_header

KPI jednotka

2cestná rekuperačná jednotka

Jednotka KPI je 2cestná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, ktorá odovzdáva energiu medzi odpadovým vzduchom a privádzaným čerstvým vzduchom, takže môže klimatizačný systém pracovať na nižší výkon.
KPI jednotka_0

Zníženie ročnej spotreby elektriny až o 79 %

Vetranie prirodzene výrazne zvyšuje zaťaženie klimatizácie, ktorá musí zvýšiť výkon, aby upravila prichádzajúci čerstvý vzduch na nastavenú teplotu v interiéri. KPI jednotka je však schopná znížiť ročnú spotrebu elektrickej energie až o 79 %[1] v porovnaní s použitím bežného odťahového ventilátora, pretože privádzaný čerstvý vzduch je predupravený tak, aby sa priblížil nastavenej teplote v interiéri.KPI jednotka_1

Vetranie s rekuperáciou energie

Jednotka KPI rekuperuje energiu tak, že efektívne prenáša energiu medzi vnútorným odpadovým a vonkajším čestvým prúdom vzduchu bez toho, aby došlo k ich zmiešaniu. Dosahuje to vo výmenníku s krížovým zapojením vyrobeným z ultratenkého celulózového materiálu.Vhodné pre VRF aj komerčné split systémy

Zariadenie sa nepripája k žiadnemu chladivovému systému pre teplotnú úpravu vzduchu, ale je možné ho kombinovať ako s VRF, tak komerčnými splitovými systémami prostredníctvom potrubného rozvodu. Môže tak ďalej efektívne fungovať, aj keď je klimatizačný systém vypnutý.


Sú podporované tri rôzne režimy rekuperácie energie:
• Automatický režim zapína alebo vypína funkciu rekuperácie na základe rozdielu medzi nastavenou teplotou, vnútornou teplotou a teplotou privádzaného čerstvého vzduchu. Automaticky riadi režim rekuperácie za účelom maximalizácie energetickej účinnosti.
• Režim nútenej výmeny zaisťuje, že funkcia rekuperácie je vždy zapnutá, takže je vždy vykonávaná rekuperácia energie
• Režim obtoku (bypass) znamená, že funkcia rekuperácie nie je nikdy zapnutá a vonkajší čerstvý vzduch je distribuovaný do vnútorného priestoru bez úpravy teploty vzduchu.


Okrem toho je v ľubovoľnom režime možné individuálne nastaviť otáčky ventilátora, čím sa vytvorí tlak vzduchu v miestnosti, aby sa zabránilo prenosu dymu a znečistenia z jednej miestnosti do druhej. Buď prívodný ventilátor alebo odťah je možné zvýšiť o jeden stupeň vyššie ako druhý, aby sa vytvoril pretlak alebo podtlak.KPI jednotka_3

Filtrácia vzduchu a monitorovanie CO2

Jednotka je dodávaná s filtrami triedy G3 namontovanými na vstupe vzduchu z exteriéru aj interiéru s možnosťou pridania ďalšieho filtra triedy F7 pre konečnú úpravu vzduchu. Je možné nainštalovať voliteľný senzor CO2, ktorý umožňuje presnejšie riadenie ventilácie na základe úrovní CO2 detekovaných v interiéri.

KPI jednotka_4

Takmer tichá prevádzka

Vnútorná štruktúra z expandovaného polystyrénu (EPS) bola navrhnutá tak, aby znížila hmotnosť jednotky a úroveň odporu vzduchu. V kombinácii s použitím vysoko účinných EC motorov ventilátorov dochádza k obmedzeniu hluku generovaného jednotkou. V skutočnosti môžu rekuperačné jednotky KPI pracovať s hlučnosťou už od 24 dB(A)[2]. Samotné EC motory ventilátorov sú až o 50 % energeticky účinnejšie ako klasické motory ventilátorov[3].KPI jednotka_5

Pripojenie k centrálnemu ovládaču CSNET Manageru

Ovládanie jednotiek KPI je možné plne integrovať do VRF systému Hitachi pomocou kabeláže H-LINK a centrálneho ovládača, čo uľahčuje ovládanie a monitorovanie ventilácie a klimatizácie ako integrovaného systému.

Ďalšie výhody

2000 m3/h
Jednotky s veľkým výkonom24 dB(A)
Najnižšia hladina akustického tlaku[2]

79%
Zníženie ročnej spotreby elektrickej energie[1]Dokumentácia

Návody, katalógy a ďalšie literatúra k produktom.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Notes

[1] Výpočty založené na KPI-10002E3E pracujúcom pri menovitom prietoku vzduchu podľa normy EN14825 pre nastavenie prevádzkovej doby v závislosti na vonkajšej teplote počas chladiacej a vykurovacej sezóny. Počas chladiacej sezóny bola predpokladaná vnútorná menovitá teplota 27 °C (DB) a vnútorná relatívna vlhkosť 47 %. Počas vykurovacej sezóny bola predpokladaná vnútorná teplota 20 °C (DB) a relatívna vlhkosť 60 %. Výpočty určili, že v režime chladenia by bol bez jednotky KPI potrebný citeľný chladiaci výkon v celkovej výške 4 402 W/h na vyrovnanie účinku vetrania na vnútornú teplotu, zatiaľ čo pri prevádzke jednotky KPI bolo potrebných len 950 W/h. Pre vykurovanie boli rovnaké hodnoty 26 172 W/h a 5 428 W/h.
[2] Vzťahuje sa na model KPI-252E3E pracujúci s prietokom vzduchu 180 m3/h. Hladina akustického tlaku meraná 1,5 m pod jednotkou bez podhľadu v miestnosti bez dozvuku.
[3] Porovnanie predchádzajúcej generácie modelu KPI-1002E2E s ventilátormi bez EC motorov a modelu KPI-1002E3E s ventilátormi s EC motormi pracujúcich s prietokom 1000 m3/ha tlakovej strate 140 Pa. Príkon bol znížený z 580 W na 285 W.