Systémy riadenia budov (BMS) - prevodníky

Pripojte klimatizačné jednotky Hitachi do systému BMS našimi prevodníkmi a synchronizujte prevádzku s ostatnými zariadeniami budovy

Systémy riadenia budov (BMS) - prevodníky_0

Široká kompatibilita pre rôzne protokoly a veľkosti budov

Naše brány zodpovedajú najobľúbenejším protokolom na trhu, ako sú BacNetTM, LonWorks®, KNX® a ModBus®, a umožňujú bezproblémovú komunikáciu medzi klimatizačnými systémami Hitachi a rozhraním BMS.

Vďaka rôznym kapacitám pripojenia môžu naše brány dopĺňať existujúce systémy budov rôznych veľkostí podľa potreby.
Systémy riadenia budov (BMS) - prevodníky_1

Nastavenie komfortu podľa potrieb každej miestnosti

Správca objektu môže zo svojho systému MaR kedykoľvek upraviť prevádzku požadovaných klimatizačných jednotiek. Môže nastaviť teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby každá miestnosť dostala požadované chladenie/vykurovanie. Pre optimalizáciu úspor energie je možné klimatizačné jednotky synchronizovať s ostatnými zariadeniami tak, aby sa automaticky vypínali, keď miestnosť nie je obsadená, čím sa obmedzí zbytočné chladenie alebo vykurovanie.
Systémy riadenia budov (BMS) - prevodníky_2

Jednoduchá inštalácia vďaka H-Linku

Pripojte bránu na komunikačné vedenie H-LINK od Hitachi. H-LINK je obzvlášť flexibilný. Pripojenie je možné nadviazať v ľubovoľnom bode, takže inštalatéri môžu zvoliť najľahšiu cestu. VRF systémy Hitachi komunikujú cez H-LINK štandardne. Ostatné komerčné klimatizačné systémy - ako napríklad PRIMAIRY - je možné pripojiť pomocou adaptéra H-LINK[1].
Systémy riadenia budov (BMS) - prevodníky_3

Kombinácia s aplikáciou airCloud Pro pre vzdialený dohľad

V závislosti na zvyklostiach vašej organizácie môžu manažéri zariadení skombinovať systém BMS s cloudovým nástrojom na riadenie airCloud Pro a dostávať informácie o chybách klimatizácie na svoj telefón 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ďalšie výhody

Certifikovaná kompatibilita[2]
Certifikovaná kompatibilita s kľúčovými sieťovými protokolmi a partnerstvo s výrobcami brán BMS zaisťujú, že môžete bez obáv plánovať integráciu klimatizácií Hitachi so systémami BMS.
Kódy chýb
Zobrazenie chybových kódov klimatizácií Hitachi v systéme BMS umožňuje správcom zariadenia rýchlejšie diagnostikovať závady.
Prevádzkový rozvrh[2]
Naprogramujte prevádzku klimatizácie zo systému BMS, aby sa budovy mohli predchladiť alebo predhriať pred pravidelnou otváracou dobou.
Nastavenie obmedzení[2]
Obmedzenie rozsahu nastaviteľnej teploty zo systému BMS, aby sa zabránilo nadmerným teplotám chladenia alebo vykurovania požadovanými koncovými užívateľmi.

Poznámky

* BMS (Building Management System): Systém merania a regulácie


[1] Overte si kompatibilitu a dostupnosť adaptéra H-LINK u miestneho zástupcu Hitachi Cooling & Heating.
[2] Kompatibilita jednotlivých funkcií pozri informácie o jednotlivých prevodníkoch

  • BACnet™ je ochranná známka spoločnosti ASHRAE.
  • LonWorks® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Echelon Corporation.
  • KNX® je registrovanou ochrannou známkou KNX Association cvba.
  • Modbus® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Schneider Electric USA, Inc.