Vetracie systémy

Vylepšite vnútornú kvalitu vzduchu bez námahy pomocou ventilačných riešení pre VRF, ktoré zaistia presné riadenie teploty a energetickú účinnosť.

Riešenia ventilácie, ktoré sú pre zákazníkov ľahko ovládateľné

Mnohé riešenia ventilácie sú príliš zložité, čo vedie k vyšším účtom za energiu pre majiteľov budov a podnikov a k použitiu zbytočného hardvéru, ktorý neplní správne svoju funkciu. Prístup Hitachi k ventilácii spočíva v zjednodušení, integrácii ovládania vetracej jednotky s VRF systémom alebo komerčnou split jednotkou prostredníctvom komunikácie H-LINK a v mnohých prípadoch integráciou chladivového okruhu do jednotky na schladenie alebo ohriatie vonkajšieho vzduchu, aby došlo k zjednoteniu s nastavenou vnútornou teplotou.

Vetracie systémy_0

Obojsmerné ventilačné jednotky pre prívod čerstvého vzduchu

Jednotky KPI sú vetracie rekuperačné jednotky, ktoré využívajú energiu obsiahnutú vo vzduchu odvádzanom z budovy na prvotnú klimatizáciu privádzaného čestvého vetracieho vzduchu, takže sa systém klimatizácie nemusí tak namáhať. V porovnaní s prevádzkou jednoduchého odťahového ventilátora pri spustenej klimatizácii sa zníži ročná spotreba elektriny až o 79%[1] vďaka zníženej záťaži klimatizácie, pretože energia zo vzduchu opúšťajúca budovu je rekuperovaná do privádzaného vzduchu.

Vzhľadom na to, že sa tieto jednotky nepripájajú k žiadnemu chladiacemu systému, je možné ich použiť ak v kombinácii s VRF systémami tak komerčnými splitovými klimatizáciami. A môžu pokračovať v efektívnej prevádzke, aj keď je klimaizačný systém vypnutý.

Jednotka je dodávaná s filtrami triedy G3 namontovanými na oboch vstupoch vzduchu a ponúka možnosť pridania ďalšieho filtra triedy F7 pre konečnú filtráciu prívodného vzduchu. Inštaláciou voliteľného senzora CO2 je možné dosiahnuť presnejšie riadenie ventilácie a lepšiu kvalitu vnútorného prostredia podľa detekovanej úrovne CO2 v interiéri.
Vetracie systémy_1

Rekuperačné vetracie jednotky pre presnú reguláciu teploty

Aktívne jednotky KPI sú obojsmerné vetracie jednotky s rekuperáciou pre kombinácie s VRF systémami. Privádzajú čerstvý vonkajší vzduch do budovy a odsávajú vydýchaný vnútorný vzduch, pričom vďaka rekuperácii dramaticky znižujú dopad spotreby energie klimatizačného systému, a zaisťujú presné udržiavanie požadovanej vnútornej teploty. V porovnaní s prevádzkou jednoduchého odťahového ventilátora pri spustenej klimatizácii sa zníži ročná spotreba elektriny až o 79 % pri vykurovaní a 78 % pri chladení[1].

Princípom rekuperácie je, že sa energia zo vzduchu opúšťajúca budovu odovzdáva do privádzaného vzduchu, aby sa teplota privádzaného vzduchu priblížila vnútornej nastavenej teplote. Ak zostáva rozdiel medzi nastavenou teplotou a týmto predupraveným vzduchom, aktívna KPI jednotka automaticky použije integrovaný výmenník na ďalší dohrev alebo dochladenie vzduchu predtým, ako ho vypustí do vnútorného priestoru, čím sa zníži zaťaženie klimatizačného systému a zaistí sa stabilita vnútornej nastavenej teploty.

Jednotka je dodávaná s filtrami triedy G3 namontovanými na oboch vstupoch vzduchu a ponúka možnosť pridania ďalšieho filtra triedy F7 pre konečnú filtráciu prívodného vzduchu. Inštaláciou voliteľného senzora CO2 je možné dosiahnuť presnejšie riadenie ventilácie a lepšiu kvalitu vnútorného prostredia podľa detekovanej úrovne CO2 v interiéri.
Vetracie systémy_2

Pripojenie k centrálnemu ovládaču

Ovládanie rekuperačných jednotiek Hitachi (KPI alebo aktívna KPI) je možné plne integrovať s VRF systémom cez internú komunikáciu H-LINK s použitím centrálneho ovládača CSNET Manager. Môžete tak monitorovať a ovládať klimatizačné a vetracie systémy z jedného používateľského rozhrania.

Poznámky pod čiarou

[1] Výpočty založené na KPI-10002E3E pracujúce pri nominálnom prietoku vzduchu podľa normy EN14825 pre nastavenie pracovného času a premenlivej vonkajšej teploty v chladiacej a vykurovacej sezóne. Počas chladiacej sezóny bola predpokladaná vnútorná nominálna teplota 27 °C (DB) a vnútorná relatívna vlhkosť 47 %. Počas vykurovacej sezóny bola predpokladaná vnútorná nominálna teplota 20 °C (DB) a vnútorná relatívna vlhkosť 60 %. Výpočet určil, že počas chladiacej sezóny bez rekuperačnej jednotky KPI bol vyžadovaný citeľný chladiaci výkon 4 402 kWh celkom, aby klimatizačná jednotka schladila teplotu vnútorného prostredia ovplyvnenú prívodom čerstvého vzduchu, zatiaľ čo pri využití rekuperačnej jednotky KPI bolo potrebných 950 kWh chladu. Porovnanie prevádzok v režime vykurovania v rovnakom poradí prinieslo výsledky 26 172 kWh vs. 5 428 kWh.

Vyberte si svoj systém Hitachi Cooling & Heating

Klimatizačné a ventilačné systémy Hitachi

S viac ako 80 ročnými skúsenosťami sme presvedčení, že naše portfolio produktov pre chladenie a kúrenie poskytuje domácnostiam i firmám popredné technologie klimatizácií pre vytváranie a udržiavanie dokonalého vnútorného prostredia. Aby sme splnili meniace sa požiadavky našich klientov, neustále inovujeme naše portfolio pre ponuku elegantných a energeticky účinných systémov, ktoré sa prispôsobia vám i priestorom, kde sú nainštalované. Pokrývame všetky typy projektov a širokú škálu riešení klimatizácií, aby ste našli ten správny systém pre váš biznis.

Ak vás zaujímajú aj ďalšie produktové rady nášho portfólia, kliknite tu.