ទិសដៅ Louver (ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា: Louver តំលៃទីតាំង Louver)

អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់អ្នកលក់ខ្យល់ឱ្យធ្វើឱ្យខ្យល់ហូរចូលក្នុងទិសដៅដែលពួកគេពេញចិត្ត។

ទិសដៅរបស់ Louver អាចត្រូវបានកែប្រែបញ្ឈរនិង / ឬផ្ដេកអាស្រ័យលើប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់។

ទិសដៅរបស់ Louver អាចត្រូវបានកំណត់ជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លះផ្តល់ជូននូវជម្រើសតំលៃដែលធ្វើឱ្យមានបញ្ហាទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះខ្យល់អាចហូរបានកាន់តែមានភាពស្វាហាប់ពេញមួយបន្ទប់។