កំដៅថាមពលទាប

ទាំងនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាមពលសម្រាប់ប្រព័ន្ធកំដៅ។

បច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាមពលបានធ្វើបដិវត្តឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធកំដៅ។ បច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺម៉ាស៊ីនបូមកំដៅប្រភពខ្យល់។ ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផលិតថាមពលកំដៅច្រើនជាងបរិមាណអគ្គិសនីដែលពួកគេប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាជម្រើសដែលងាយស្រួលនិងចំណាយតិចបំផុត។ ពួកគេធ្វើការដោយទាញយកកំដៅពីខ្យល់នៅខាងក្រៅហើយផ្ទេរវាទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដោយកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់វិធីកំដៅប្រពៃណី។ ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅប្រភពខ្យល់អាចបន្ថយវិក័យប័ត្រថាមពលរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងនិងកាត់បន្ថយការវិនិយោគកាបូនរបស់អ្នកដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាការវិនិយោគដែលមានតម្លៃពិចារណា។

Hitachi ត្រជាក់និងកំដៅមានសមត្ថភាពទូលាយបំផុតដែលមានសម្រាប់ទីផ្សារម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភពទឹកត្រីក្នុងស្រុក។ ជួរកំដៅកំដៅរបស់ Yutaki មានចំណាត់ថ្នាក់កំដៅអតិបរិមាដែលមានអាយុកាលអតិបរិមា A អតិបរិមាអតិបរមាដែលធានាថាអ្នកសន្សំប្រាក់លើវិក្កយបត្រថាមពលរបស់អ្នកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន។

អ្នកក៏អាចចូលចិត្តដែរ

ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅប្រភពខ្យល់

អង្គភាពកម្ដៅអង់គ្លេស -BTU

អនុបាតប្រសិទ្ធភាពថាមពលរដូវរបស់អឺរ៉ុប - ESEER

អ្នកមើល (អនុបាតប្រសិទ្ធភាពថាមពលតាមរដូវ)

ប៉ូលីស (មេគុណនៃការសម្តែង)