មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍

នវានុវត្តន៍នៅ Hitachi ត្រូវបានគាំទ្រដោយទស្សនវិជ្ជា Duality Design ដ៏ពិសេសរបស់យើង ដែលធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារថ្មីៗនៅក្នុងផ្នែកត្រជាក់ និងកម្តៅ
#airislife
ចាក់ វីដេអូ

មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍

នវានុវត្តន៍នៅ Hitachi ត្រូវបានគាំទ្រដោយទស្សនវិជ្ជា Duality Design ដ៏ពិសេសរបស់យើង ដែលធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារថ្មីៗនៅក្នុងផ្នែកត្រជាក់ និងកម្តៅ
#airislife

កើតនៅប្រទេសជប៉ុន ដោយមានវត្តមានទូទាំងពិភពលោក

អស់រយៈពេលជាង 80 ឆ្នាំមកហើយ Hitachi ត្រជាក់និងកម្ដៅ ត្រូវបានជំរុញដោយការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនូវទស្សនៈនៃការគ្រប់គ្រងខ្យល់ និងអាកាសធាតុ។ យើងបង្កើតដំណោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់កន្លែងលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការជាមួយដំណោះស្រាយទាំងនេះក្នុងសមត្ថភាពអាជីព។


យើងកែលម្អបច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់ និងបង្កើតថ្មីនៅក្នុងចន្លោះដែលលេចឡើង នៅពេលរបៀបរស់នៅ និងអាជីវកម្មវិវត្ត។ ទស្សនវិជ្ជា Duality Design របស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យយើងរកឃើញឱកាសថ្មី ការអភិវឌ្ឍផលិតផលដែលផ្តល់នូវភាពសាមញ្ញ ភាពងាយស្រួល និងប្រសិទ្ធិភាព។


ដើម្បីសម្រេចបាន យើងប្រើសំណុំនៃតម្លៃរចនាដែលបានបង្កើតឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៍ និងអន្តរកម្មរបស់អតិថិជនរបស់យើង៖ ការបង្កើតផលិតផលដែលបញ្ចូលទៅក្នុងលំហ ប៉ុន្តែនៅតែជាក់លាក់ ដោយផ្ដល់នូវការរៀបចំនៃម៉ាស៊ីនខ្នាតតូចៗដែលមានប្រសិទ្ធិភាព និងមានបំណងធ្វើឲ្យទីធ្លាមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ដែលទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិស្ថានប្រកបដោយផាសុកភាពបានយ៉ាងងាយស្រួល។


ពេលវេលារបស់យើងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគំនិតធំៗ និងតូចៗ ពីការរីកចម្រើនដែលជួយកាត់បន្ថយសារធាតុបំពុលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងខ្យល់ដែលយើងដកដង្ហើម ដើម្បីបង្កើតផលិតផលដែលពេញចិត្តដោយសោភ័ណភាព ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាព ឬផាសុកភាព ។ ការតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់យើងទៅលើបរិស្ថានពង្រីកដល់អ្នក ការ រចនាផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការដំណើរការ។


Duality Design ជួយឲ្យយើងបកប្រែពាក្យសន្យាម៉ាករបស់យើងអំពី Living Harmony ទៅក្នុងផលិតផលរបស់យើង និងទីធ្លាដែលផលិតផលទាំងនោះត្រូវបានប្រើ។


នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ យើងនឹងរៀនអំពីផលិតផលជំនាន់ក្រោយរបស់យើង និងរឿងរ៉ាវរបស់ផលិតផលទាំងនោះ។

បច្ចេកវិទ្យា

FrostWash

បច្ចេកវិទ្យាសម្អាតខ្លួនឯងដែលជួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកឲ្យនៅតែមានគុណភាពល្អកាន់តែយូរ។
រចនា

Silent Iconic

យើងបានរចនាផលិតផលថ្មី និងប្លែកបំផុតដែលគេហៅថា "Silent Iconic" ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ IF Design Award 2020។
Design

ទស្សនវិជ្ជា Duality Design

គ្រឹះនៃការរចនា និងវិស្វកម្មរបស់យើង ដែលជូនដំណឹងដល់ការសម្រេចចិត្តដែលយើងធ្វើក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការអភិវឌ្ឍផលិតផល