คำจำกัดความของแนวคิดหลักเกี่ยวกับปั๊มความร้อนและเครื่องปรับอากาศ

เราช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพลังงานความร้อนทางอากาศ ท่อลม หรือแนวคิดเรื่องระบบปรับอากาศที่คุณยังไม่รู้คืออะไร