แฟนคอยล์แบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง

แฟนคอยล์แบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง_header

แฟนคอยล์แบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง

ยืดหยุ่นและราคาจับต้องได้เหมาะกับพื้นที่ส่วนตัวหรือห้องประชุม
แฟนคอยล์แบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง_0

Silent Operation

Well-designed fans and inlets allow units to run at a calming 27 db(A).
แฟนคอยล์แบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง_1

3-Way installations

Choose from three installation modes. • ‘Corner type’ installations provide generous ceiling space for lighting and are perfect for perimeter installations. • ‘Clipped Ceiling (one-way)’ installations are ideal for shallow or clipped ceilings. • ‘Clipped Ceiling (two-way) provides all the benefits on a clipped ceiling installation, but with additional two-direction airflow capability.
แฟนคอยล์แบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง_2

High Ceiling Space

With a drainpipe measuring 850mm and a downwards cooling range of 5.3m, businesses have high flexibility of installation, no matter their ceiling height.

เอกสารประกอบ

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ