แฟนคอยล์แบบต่อท่อลม

แฟนคอยล์แบบต่อท่อลม_header

แฟนคอยล์แบบต่อท่อลม

ติดตั้งง่าย รองรับทั้ง Duct ที่มีค่ากำลังสูงๆรองรับค่า static ทั้ง สูง-กลาง-ต่ำ
แฟนคอยล์แบบต่อท่อลม_0

Multiple Air Inlets

Inlets placed at the rear and bottom of the unit ensures uninterrupted airflow that leads to consistent cooling.
แฟนคอยล์แบบต่อท่อลม_1

External Static Pressure

Get the right ESP model to meet your site’s requirements. • High ESP – features 90/120Pa for 3.0-6.0 models, 180Pa for 8.0-10.0 models. The right level of performance for sprawling cooling systems. • 2 steps of medium ESP – features 50/80Pa for 0.8-2.5 models, 100Pa for 8.0-10.0 models. Suitable for mass levels of cooling.
แฟนคอยล์แบบต่อท่อลม_2

Adjustable Fan Speeds

Fan motors come pre-built with three speeds, allowing painless adjustment of air pressure for continued performance.

เอกสารประกอบ

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ