แฟนคอยล์แบบตั้งแขวน

แฟนคอยล์แบบตั้งแขวน_header

แฟนคอยล์แบบตั้งแขวน

FCU แบบ Floor Ceiling Convertible Type เป็น FCU แบบตั้งได้แขวนได้ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุด
แฟนคอยล์แบบตั้งแขวน_0

Ceiling Mount

Mounting the unit in the ‘ceiling type’ configuration delivers cool air over a wide area. Can be mounted both on low and high ceilings.
แฟนคอยล์แบบตั้งแขวน_1

Floor Mount

The unit’s compact footprint allows it’s ‘floor type’ configuration to fit into tight spaces, such as underneath windows.
แฟนคอยล์แบบตั้งแขวน_2

Quality Ventilation

A comprehensive internal air-intake system connects seamlessly with outer ventilation ducts, delivering quality fresh air indoors.

เอกสารประกอบ

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ