LCD simli dolandyrýan gözegçilik ediji & Termisti (PC-ARFH2E)

Diwara uzakdan dolandyryş

LCD simli dolandyrýan gözegçilik ediji & Termisti (PC-ARFH2E)_header

LCD simli dolandyrýan gözegçilik ediji & Termisti (PC-ARFH2E)

Diwara uzakdan dolandyryş

Seňillik-ýeňiji dizaýn bilen täze ösen reňk gözegçileri ulanmak aňsat we uutukakiw howa howa ýeňil-tersyk nasoslary goşmak bilen iň täze elektrik togtetsigine laýyk gelýär.
LCD simli dolandyrýan gözegçilik ediji & Termisti (PC-ARFH2E)_0

Jadygöýi gurmak

Gurmakdan çykyp, barlagyňyzy diňe 2 minutdan ylgamak üçin içgin-garşy konfigurasiýa kömekçisi. Simpleönekeý, çalt, elmydama siziň islegleriňizi kanagatlandyrýar. MED Harytlaryň hemmesi 26 dürli dilde bar.

LCD simli dolandyrýan gözegçilik ediji & Termisti (PC-ARFH2E)_1

Heatingyladyş inereneri üçin sinopiki görnüş

Ulgam statusy, bölümiň janly amal maglumatlaryny görkezýän LCD gözegçilikli görnüşinde göni barlanylyp bilner: 23 Işleýiş maglumatlary SÖZDE 5 min.

LCD simli dolandyrýan gözegçilik ediji & Termisti (PC-ARFH2E)_2

Integrirlenen janköýerler

Kosmos ýyladyş ýa-da sowatan ýerleri üpjün edýän jankaklarlar bilen gurultgalar üçin aýratyn termostat gurmak zerurlygy ýok; Bu gözegçilikdäki toplumlaýyn datçik janköýerleriň kilosy tizligini we iş tertibi dolandyrar.

LCD simli dolandyrýan gözegçilik ediji & Termisti (PC-ARFH2E)_3

Energiýa sarp edilişi

Kosmos ýyladyş, sowatmak, sowatmak, sowatmak, sowatmak ýa-da umumy gurnamak üçin energiýa maglumatlaryny (giriş güýji) barlaň we deňeşdiriň.

LCD simli dolandyrýan gözegçilik ediji & Termisti (PC-ARFH2E)_4

Hepdelik taýmer

3 sany ýönekeý soraglara jogap bermek bilen hepdede taýmeri bölüň. Reňk displeý-displeý boýunça nokatlary aýdyň görüň.

kataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.