LCD Wired Controller for Yutampo (PC-ARFTE)

Howa-suw howdanly gyzgyn suw tankynyň gözegçisi

LCD Wired Controller for Yutampo (PC-ARFTE)_header

LCD Wired Controller for Yutampo (PC-ARFTE)

Howa-suw howdanly gyzgyn suw tankynyň gözegçisi

Bu gözegçilik, IutmaPo Howa-Suwdaky ýylylyga süzgüç numum namum nagyş namum nagum namum nagyş namum nagum namum nagyş namum nagum namum ýörişmek üçin döredilen zawodda döredildi.
LCD Wired Controller for Yutampo (PC-ARFTE)_0

Barmaklaryňyzyň ujunda ýönekeý we ösen gyzgyn suw tanklary

Uly LCD displeýini we 8 düwme gözegçiligini ulanmak, ulanyjylar gyzgyn suw ulgamyna gözegçilik edip bilerler. Dolandyryş funksiýalary, günde 3-e çenli / Funksal-y iş tertibi bilen deňeşdirilende gyzgyn suw temperaturasyny, ek in re modeel we hepdede 5-e çenlie çenli hepdede 5-e çenlie çenli ekere rimeco we hepdede hepdede taýmer bar.


Ösrünç parametrler dürli gurnamalaryň talaplaryny üýtgetmek arkaly, YuramPo bolan ýagdaýynyň inrutpo gurluşynyň inrutpo böleginiň innedaýkal paromaltmak ukyby bilen aýrylmaz-aýrylmak mendent.

LCD Wired Controller for Yutampo (PC-ARFTE)_1

Akylly setli taýýar

Smart grid pission funksiýalary, Yurmamopa howa howa howa menziliniň has köp seti ýa-da fotovtic ulgamlary bilen ösüpdir. IsürAMamo bölümnamasy bölüminde girizilen menýulary, şeýle-de bolsa, bu funksiýalary Bindurt Geňeşinde elýeterli we giriş gatnaşyklary we giriş gatnaşyklary barada Başlana we giriş gatnaşyklary we giriş aragatnaşyklary boýunça hem elýeterli bolan / çykyş gatnaşyklary ýaly döredilen bu wezipeleri, şeýle hemmeler we giriş gatnaşyklary üçin elýeterlidir.

kataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.