RCIM Serileri

RCIM Serileri_header

RCIM Serileri

Kaset tipi ünitelerimiz 80x80 cm ölçüleri ile geniş açık mahallerde hava dağıtımı için iyi bir çözümdür.
RCIM Serileri_0

Energiýa maýak 4-taraply kasete janköýerler

EC (elektron görnüşinde ýasalan) Aýak şatrylary çotizsiz elektrikgärleri, naprýa girmäge dowam etdirmek üçin naprýa girmegi we häzirki motoryň has çaly boljakdygyny dolandyrmaga mümkinçilik bermek üçin naprýa we häzirki motorda dolandyrmak üçin naprýa swortage we häzirki motorda ýüz tutup, naprýa girmäge we häzirki motoryna gözegçilik edip biljek naprýa girmegine we tokuna gözegçilik edip, naprýa girmegine we tokuna gözegçilik etmek üçin tagta elektroniketlerde elektroniki hereketlendirijiler boýunça Ultru elektronikasy bar. Bu, ýapyk enjamyň energiýa sarp edilişini azaltmak boýunça energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işlemäge kömek edýär.

RCIM Serileri_1

Heatingyladyş ýa-da sowatmak üçin janköýerlerimizi saýlaň ýa-da ikisini hem etme

Kassette Fan Coil iki iki turbada we dört turba modellerinde bar. Iki tagtaly model haýsydyr bir wagt ýyladyş ýa-da sowatmagy üpjün edip, bar bolan sistema doldurmak üçin amatlydyr.
Dört turba ulgamy, dürli zolaklarda ýyladyş we sowadyl etmegiň iki gezek işleýji we sowadylmagyna ýa-da sowamaly çözmek boýunça giňişleýin elbetde.

RCIM Serileri_2

Ýuwaşlyk bilen 48DB-i az

Arkaýyn 48DB-de ýuwaşlyk bilen işlemek[2], Kasetlet şek ýazgylary bazarda iň pes ses derejesinden biri bar. Siziň fonda paýhasly işlemek, bank külkülümimiz ýokaşanlar hiç zuldyk bolmazdan asuda rahatlykdan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Saýlamak üçin kassete panel wariantlary

Iki panel wersiýalary kassete fan can kilosy üçin elýeterlidir:


-Sizard Scens plastik plastelka
-Mental diffuzer paneli: wolka görnüşini hödürleýär

RCIM Serileri_4_0
RCIM Serileri_4_1
1/2

Aňsatlyk bilen süzgüç

Aňsatlyk bilen süzgüç
Bejeriş we arassalamakda aňsat aýyrmak üçin döredilen iň oňat sintetiki süzgüç bilen gelýär
Netijeli, çydamly ýylylyk çalşyjy
Mehaniki taýdan baglanan alýumin çaýkanýan alýumin turbasy bilen alnan ýylylyk turbasy bilen gurlan ýylylyk çalşyjy - çylşyrymly we sowadyjy / täsirli
Giňişleýin setir
Iki turba ýa-da dört turba rahatlyk ýa-da birnäçe biperwaýlyk ýa-da zerur mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin köp mümkinçiliklerden saýlaň
Notlar

[1] Has giňişleýin maglumat üçin ýerli tekliplere serediň. Jemi sowatmak kuwwatyndylary 6.08 esse 10,93kw aralygynda.
[2] Ses derejesi model arkaly üýtgeýär. 48db RCIMW-65-2 üçin ulanylýar.

kataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.
teklif al
İş ortağı ağımızı tanıyın ve en yakın yükleyiciyi bulun