RIPW Seriýasy (Orta basyş)

RIPW Seriýasy (Orta basyş)_header

RIPW Seriýasy (Orta basyş)

Gutly model ýokary statiki janköýer, ýokary daşarky statiki basyş etmek üçin 80-nji ýyla çenli gurlan statiki basyşda 80-e çenli gurulýar. Her gurnama zerurlyk üçin köpgilim hökmünde döredilendigi üçin niýetlenendir, Guramalara keseligine ýa-da dik saýlanyp, birnäçe mümkinçilikleri bilen meşgullanyp bolar.
RIPW Seriýasy (Orta basyş)_0

Gurnama çeýeligi hödürlemek üçin giňişleýin aralyk

Birnäçe dürli mümkinçilikleriň ösmegi bilen baglanyşykly köp sanly kuwwatly meýilnama, hatarymyz 30-dan gowrak tapawutly modelleri saýlaýar. Bir süňküňi konfigurasiýalara ýa-da iki sany çukur konfigurasiýasyna ýa-da iki sany çukuryň içinde meýletin bolsaňyz, tekliplerimiz talaplaryňyza ep-esli öz içine alýan çözgüdi bermek üçin niýetlenendir.

RIPW Seriýasy (Orta basyş)_1

Pes ses, ýokary netijelilikden ýokary derejeli orta statiki janköýerler

Güýçlendirilen metjitlerimiz, authorsoň adaty energiýa netijeliligini hödürleýär. Bazarda hödürlenýän iň ýokary energiýa netijeliligine bolan iň ýokary energiýa netijeliliginiň ýokarlanmagyny hem islegsiz, çylşyrymly muşkeçi komitetimiz hem dersiň biridir[2]. Biziň bazaryndaky iň ýokary energiýa netijeli çözgülerinden biri bilen ulananyňyzda rahat gurşawyň rahatlygyny başdan geçiriň.

Hitachi -niň düzedişli orta basyşly janköýerler bölümleriniň goşmaça artykm

Gurluşy aňsatlyk bilen
Akym we yzyna gaýtarmak UniSoüklemek birikmeleri, turbaga aňsat elýeterliligini kesgitleýän enjamyň bir tarapynda ýerleşýär.
Netijeli, çydamly ýylylyk çalşyjy
Mehaniki taýdan baglanan alýumin çaýkanýan alýumin çaýlary bilen çyzylan mokli turbaly teis gämi duralgasy bilen gurlan ýylylyk alyş-çalşygy - çydamly, salkyn we ýylylyk bilen netijeli.
Howpsuzlyk we hil kepillendirildi
Gutulan orta statiki kawkaklar-minnetdarlyk üpjünlerine göz ýetirip, IP20 we Subel Cubc but şahadatnamalary bilen tassyklanýar.
Çalt sintetiki süzgüç
Comokary sintetiki sintetiki sintetiki signaly ýagdaýlara we aýrylmak üçin ýörite süýşýän ägirtlere gabat gelýän demir çurunda ýerleşýär.
Notlar

[1] 2 turba modelleri, jemi sowet kuwwaty 5.38kwdan 17.76k-a çenli. Has giňişleýin maglumat üçin ýerli tekliplere serediň
[2] Rozetda 43db ses güýjüne iň pes

kataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.
teklif al
İş ortağı ağımızı tanıyın ve en yakın yükleyiciyi bulun