Set Free Sigma

Modüler Üst Akış Isı Kurtarma VRF

Set Free Sigma_header

Set Free Sigma

Modüler Üst Akış Isı Kurtarma VRF

Büyük ölçekli projelerde , esnek iklimlendirme olanağı
Set Free Sigma_0

01. YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği yüksek bu ürünler, çevre dostudur.Mevsimsel verimlilik oranı  (ESEER2) üst modellerde  7.71 'e kadar çıkmaktadır.

02. GENİŞ ALAN KONTROLÜ

Set Free Sigma_1

03. ESNEK,KOLAY KURULUM İMKANI

36 HP'ye varan dış ünite kombinasyonunda ,tasarım  ve kolay kuruluma olanak verir.Uzun borulama imkanı bulunmaktadır.Kompakt üniteler , bir vinç yardımı olmaksızın monte edilebilir.
Set Free Sigma_3_0
Set Free Sigma_3_1
Set Free Sigma_3_2
Set Free Sigma_3_3
Set Free Sigma_3_4
1/5

Müşterilerimiz ne diyor?

“Durnuklylyk LABS diňi üçin köp zady aňladýar. Pumpylylyk nasos tehnologiýasy ýokary energiýa tygşytly, sebäbi ýyladyş / sowadyş prosesine itergi bermek üçin açyk howadan täzelenýän energiýany ulanýar. Bu tehnologiýa, pes giriş üçin ýokary öndürijilik berýär, bu bolsa CO2 zyňyndylarynyň we tygşytly çykdajylaryň göni tygşytlanmagyna getirýär. ”
Frank Stravrou, LABS diňiniň baş sekretary


"Ortaýer deňziniň howasynda ýaşamak, howanyň temperaturasy 40˚C-den ýokary bolup, esasanam LABS diňiniň aýna binasydygyny göz öňünde tutup, oturdylan kondisioner ulgamynyň üznüksiz, täsirli we çalt işlemegi hökmanydyr, bularyň hemmesi Hitachi HVAC ulgamy netijeli işleýär. ”
Frank Stravrou, LABS diňiniň baş sekretary


LABS Tower projesi hakkında daha fazla bilgi edinin


"Hitachi sowadyjy we ýyladyş önümleri bilen birnäçe ýyl bäri gowy tejribämiz bar, 2018-nji ýylda myhmanhananyň giňelmegine birnäçe VRF ulgamy gurlup, ygtybarly we energiýa tygşytlydygy subut edildi".
Jenap Robert Refalo, “Titan International Ltd” hyzmat dolandyryjysy (2020)


Maritim Antonine Hotel & Spa projesi hakkında daha fazla bilgi edinin


"SET MUGT we guranymyzdan bäri, hiç hili problemamyz ýokdy. Myhmanlarymyz kanagatlananda, bizem kanagatlanarys "-diýdi.
Hanym Golda Boruçowski, myhmanhananyň baş müdiri


"SET FREE" guranymyzdan bäri, tehniki hyzmat we energiýa çykdajylary ep-esli azaldy. "
Jenap Marselo Ribeiro, myhmanhananyň hyzmat ediş bölüminiň başlygy


"Hitachi sowadyş we ýyladyş çözgütleri ajaýyp ygtybarlylygy üpjün edýär. MUGT SET "ideal ideal çözgütdi."
Eng. Renato Çakur, geňeşçi


São Paulo Higienópolis projesi hakkında daha fazla bilgi edinin


"Hitachi VRF-iň hil, tehnologiýa we tehniki goldawyň utgaşmasy bu taslama üçin iň gowy saýlaw boldy".
Jeý Smit (Fredon Howa)


North Kellyville Public School projesi hakkında daha fazla bilgi edinin


"Hitachi üýtgeýän sowadyjy akym ulgamyny guranymyzdan bäri, binanyň ýyllyk elektrik energiýasy 20% -den 30% -e çenli azaldy. Bu akylly maýa goýumdy! ”

Gustaf Stevanus Rotinsulu, Graha Kencana binasynyň eýesi (2019)


Graha Kenkana building projesi hakkında daha fazla bilgi edinin


 


"23,9 * toplumlaýyn energiýa netijeliligi gatnaşygy (IEER) bilen, Hitachi VRF T24 we DOE netijelilik talaplaryna laýyk gelýär we geçýär"
Braýan Çakon, HVAC geňeşçisi, Ascent


Graduate Palo Alto projesi hakkında daha fazla bilgi edinin


 

FSXNS

kataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.

FSXNS