airHome 100

airHome 100_header

airHome 100

Tận hưởng không khí hoàn toàn khác!
airHome 100_0

Công nghệ tự làm sạch tiên tiến

Công nghệ cải tiến mới được trang bị lá nhôm thấm nước thế hệ mới. Bụi và vi sinh vật tích tụ có thể được loại bỏ khỏi bề mặt lá nhôm thông qua chu trình đóng băng và rã đông.
Tính năng độc đáo này giúp giữ cho máy điều hòa luôn sạch sẽ và đồng thời giảm chi phí bảo trì.

airHome 100_1

airHome 100_2

airHome 100_3

documentation

Manuals, brochures and other product literature. If you need any more information, please get in touch.