Chúng tôi tự hào về các dự án mà Hitachi đã triển khai. Dưới đây là một số dự án nổi bật từ các dự án chúng tôi đã tham gia trên khắp đất nước.