Luồng không khí

Luồng không khí chủ yếu đề cập đến việc đo không khí lưu thông qua hệ thống điều hòa không khí của bạn và có liên quan trực tiếp đến hiệu suất của đơn vị.

Luồng khí bị hạn chế có thể dẫn đến các vấn đề bao gồm các điểm nóng và lạnh, các chất gây ô nhiễm vào không khí, tăng chi phí cho hóa đơn điện, giảm hiệu quả và thậm chí trục trặc hệ thống dẫn đến thay thế sớm. Luồng khí thích hợp đảm bảo hoạt động hiệu quả, và sự thoải mái tối đa và kéo dài tuổi thọ của đơn vị. Mặt khác, luồng không khí không đúng cách có thể dẫn đến giảm hiệu quả, tăng chi phí năng lượng và giảm mức độ thoải mái. Do đó, điều quan trọng là thường xuyên kiểm tra và duy trì luồng khí thích hợp để đảm bảo hiệu suất tối ưu từ hệ thống điều hòa không khí của bạn.

Luồng khí bị hạn chế có thể dẫn đến các vấn đề bao gồm các điểm nóng và lạnh, các chất gây ô nhiễm vào Airstream, tăng chi phí cho hóa đơn điện, giảm hiệu quả và thậm chí trục trặc hệ thống dẫn đến thay thế sớm.