COP (Hệ số hiệu quả năng lượng)

Coefficient of Performance (COP) là một tỷ lệ được sử dụng để chỉ ra hiệu suất mà hệ thống HVAC cung cấp.

Không giống như EER và SEER, COP có thể được sử dụng để đo cả hiệu quả làm mát và sưởi ấm của hệ thống, nhưng trên thực tế, hầu hết các nhà sản xuất công bồ dữ liệu hiệu suất sưởi ấm dựa trên COP và hiệu quả làm mát dựa trên EER. Tỷ lệ COP càng cao, thiết bị càng hiệu quả trong việc cung cấp hệ thống sưởi.

COP được sử dụng nhiều nhất để xác định hiệu suất của một đơn vị HVAC khi ở chế độ sưởi ấm.

Tương tự như EER, đây là một tỷ lệ đầu vào so với đầu ra; Nếu một đơn vị có COP là 4, điều đó có nghĩa là trong 1kW đầu vào điện, 4kW của đầu ra làm mát hoặc sưởi ấm được tạo ra. Tỷ lệ COP càng cao, thiết bị càng hiệu quả.

Tuy nhiên, không giống như EER, có sự khác biệt lớn hơn trong điều kiện nhiệt độ trong nhà và ngoài trời được sử dụng để tính toán COP, điều đó có nghĩa là dữ liệu COP cho các thiết bị khác nhau từ các nhà sản xuất khác nhau không nhất thiết phải được so sánh như nhau.

Giống như SEER (Seasonal Energy Efficiency Rating) cũng có một SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) giúp cung cấp một phương tiện công bằng hơn để tính toán hiệu quả sưởi ấm qua các điều kiện hoặc mùa khí hậu khác nhau. Có những tiêu chuẩn khác nhau về cách tính toán chỉ số này ở các khu vực và quốc gia khác nhau.

You may also like

Chế độ Powerful

Bảo vệ chống sét lan truyền điện áp

Tự động khởi động lại trong AC

Công cụ ước tính chi phí năng lượng

Chế độ im lặng

Tổng công suất làm mát hoặc sưởi ấm