Dấu hiệu bộ lọc

Một biểu tượng xuất hiện trên màn hình của bộ điều khiển của bạn và/hoặc trên thiết bị điều hòa không khí để thông báo rằng đã đến lúc làm sạch bộ lọc chính.

Thông thường, dấu hiệu bộ lọc xuất hiện sau một số giờ hoạt động điều hòa không khí tích lũy nhất định. Bạn nên tiến hành làm sạch bộ lọc khi các dấu hiệu xuất hiện.

Sau khi làm sạch, bộ lọc có thể được đặt trở lại vào thiết bị và người dùng có thể đặt lại dấu hiệu bộ lọc trên điều khiển từ xa của họ để bắt đầu một chu kỳ mới (nghĩa là khởi động lại số giờ sử dụng của máy điều hòa không khí trở lại từ 0).

LƯU Ý: Một số bộ điều khiển không bao gồm hiển thị dấu hiệu bộ lọc. Trong trường hợp đó, nó khuyến nghị cho các chủ sở hữu điều hòa không thường xuyên kiểm tra bộ lọc của họ và làm sạch nó.

You may also like

Chế độ Powerful

Bảo vệ chống sét lan truyền điện áp

Tự động khởi động lại trong AC

Công cụ ước tính chi phí năng lượng

Chế độ im lặng

Tổng công suất làm mát hoặc sưởi ấm