EER (Chỉ số hiệu suất năng lượng )

Chỉ số hiệu suất năng lượng (EER) là phương pháp đo chủ yếu của hiệu suất năng lượng máy điều hòa không khí ở chế độ làm mát.

Đó là tỷ lệ của năng lượng làm mát đầu ra được tạo ra so với năng lượng điện đầu vào được sử dụng trong quá trình vận hành ở chế độ tải đầy đủ.

EER càng cao, thiết bị điều hòa không khí càng hiệu quả ở chế độ làm mát, điều đó có nghĩa là máy tiêu thụ ít điện hơn để cung cấp cùng một lượng làm mát cho phòng. Điều này rất quan trọng khi chọn điều hòa, vì các mô hình có EER thấp hơn sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn.

Nó được tính bằng tỷ lệ đầu ra năng lượng làm mát so với đầu vào năng lượng điện, dựa trên 2 điều kiện cố định: (1) thiết bị đang hoạt động ở mức tải đầy đủ (có nghĩa là nó đang hoạt động ở công suất làm mát tối đa), (2) được đo trong điều kiện môi trường xung quanh cố định (35°C / 95°F bên ngoài nhiệt độ không khí, 27°C / 80°F bên trong nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối 50%).

Trong thực tế, thiết bị điều hòa không khí hiếm khi hoạt động ở mức tải đầy đủ và thường ít tiết kiệm năng lượng hơn khi chạy ở một phần tải - đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các tòa nhà lớn hơn (thường là thương mại). Đây là lý do tại sao Hitachi đã phát triển công nghệ SmoothDrive để cải thiện hiệu quả năng lượng để khi hoạt động trên thực tế trong điều kiện tải một phần.

Một phép đo EER thay thế là SEER (hiệu suất năng lượng theo mùa) cố gắng giải quyết vấn đề về tính toán tải bằng cách kết hợp các yếu tố tải khác nhau cho các tỷ lệ thời gian khác nhau - khá giống tái tạo tính thời vụ. Tính toán chính xác kết hợp dữ liệu khi thiết bị AC đang chạy ở mức 100% (đầy đủ) cho một tỷ lệ nhất định của thời gian . Các yếu tố tải chính xác, môi trường xung quanh (nhiệt độ ngoài trời) và trong nhà (nhiệt độ cài đặt) thay đổi một ít theo quốc gia hoặc khu vực. Mặc dù đây vẫn là một tính toán lý thuyết, nhưng đối với hầu hết các tình huống có lẽ vẫn phản ánh sự so sánh thực tế hơn về hiệu quả năng lượng giữa các đơn vị khác nhau.

Tóm lại, EER không phải là một phép đo hoàn hảo về hiệu quả năng lượng, nhưng đây là một biện pháp tương đối tốt để so sánh các thiết bị điều hòa không khí khác nhau trong điều kiện cố định.

You may also like

Chế độ Powerful

Bảo vệ chống sét lan truyền điện áp

Tự động khởi động lại trong AC

Công cụ ước tính chi phí năng lượng

Chế độ im lặng

Tổng công suất làm mát hoặc sưởi ấm