ESEER (Tỷ lệ hiệu quả năng lượng theo mùa châu Âu)

ESEER là viết tắt của tỷ lệ hiệu quả năng lượng theo mùa của châu Âu. Đây là một công thức được sử dụng ở khu vực châu Âu để đo lường hiệu quả theo mùa của máy điều hòa và máy làm lạnh. Đó là tiêu chuẩn châu Âu của SEER.

Chỉ số hiệu suất năng lượng này, cũng được sử dụng cho thiết bị làm lạnh, được kiểm soát bởi Công ty Chứng nhận Eurovent, cũng như các tổ chức khác. Ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, một phép đo tương đương được gọi là IEER được sử dụng.

ESEER được tính toán như thế nào?
ESEER được tính toán bằng cách kết hợp các tỷ lệ hiệu quả năng lượng (EER) cho hoạt động tải đầy đủ và một phần, cho các nhiệt độ không khí hoặc nước theo mùa khác nhau, và bao gồm các yếu tố trọng số thích hợp.

ESEER = (EER ở mức tải 100 % × 0,03) + (EER ở mức tải 75 % × 0,33) + (EER ở mức tải 50 % × 0,41) + (EER ở mức tải 25 % × 0,23)

Sự khác biệt giữa ESEER và EER là gì?
Sự khác biệt chính giữa ESEER và EER là EER là một tính toán chỉ có kết quả được thực hiện trong quá trình hoạt động tải đầy đủ. Tuy nhiên, ESEER được tính toán bằng cách kết hợp các tỷ lệ hoạt động đầy đủ và phần hoạt động 25%, 50, 75%và 100%.

Sự khác biệt giữa ESEer và Seer là gì?
Seer tương tự như ESEER nhưng sử dụng các điều kiện hiệu suất khác nhau để tính tỷ lệ.

You may also like

Chế độ Powerful

Bảo vệ chống sét lan truyền điện áp

Tự động khởi động lại trong AC

Công cụ ước tính chi phí năng lượng

Chế độ im lặng

Tổng công suất làm mát hoặc sưởi ấm