Hoạt động của quạt (chế độ quạt)

Trong hoạt động của quạt, máy điều hòa không điều chỉnh nhiệt độ của không khí, máy chỉ hoạt động như chức năng quạt.

Trong chế độ quạt, nhiệt độ đặt bị vô hiệu hóa vì chế độ quạt không cho phép thay đổi nhiệt độ trong nhà.

Mẹo: Vì máy không làm mát/ làm nóng không khí, hoạt động của quạt tiết kiệm nhiều năng lượng hơn so với hoạt động làm mát/ sưởi ấm.

You may also like

Chế độ Powerful

Bảo vệ chống sét lan truyền điện áp

Tự động khởi động lại trong AC

Công cụ ước tính chi phí năng lượng

Chế độ im lặng

Tổng công suất làm mát hoặc sưởi ấm