Mức áp suất âm thanh

Áp suất âm thanh là độ lệch áp suất so với áp suất khí quyển gây ra bởi sóng âm, tính bằng pascal. Mức áp suất âm thanh phụ thuộc vào khoảng cách, vị trí của nguồn và môi trường.

Nó được đo bằng dBA là phiên bản có trọng số của dB (thập phân) mang lại nhiều giá trị hơn cho tần số ở giữa phạm vi nghe của con người và ít giá trị hơn đối với tần số cao và thấp mà con người khó nghe hơn.

Mức áp suất âm thanh tối ưu cho HVAC và thiết bị điều hòa không khí khác nhau tùy thuộc vào loại đơn vị, âm thanh của tòa nhà và cách sử dụng của tòa nhà. cho dù đó cần phải là một môi trường đặc biệt ít tiếng ồn (ví dụ: phòng hòa nhạc hoặc thư viện).

Đối với dàn nóng, mức áp suất âm thanh thích hợp được coi là khoảng 50-60 dBA. Tuy nhiên, mức áp suất âm thanh của dàn lạnh nên là 30-40 dBA khi thiết bị hoạt động ở công suất vừa phải. Hoạt động hết công suất, mức này có thể cao hơn một chút. 

You may also like

Chế độ Powerful

Bảo vệ chống sét lan truyền điện áp

Tự động khởi động lại trong AC

Công cụ ước tính chi phí năng lượng

Chế độ im lặng

Tổng công suất làm mát hoặc sưởi ấm