Hitachi VRF Set Free Ʃ - Air source Heat Pump FSNS/ FSNP series

Hitachi VRF Set Free Ʃ - Air source Heat Pump FSNS/ FSNP series_header

Hitachi VRF Set Free Ʃ - Air source Heat Pump FSNS/ FSNP series

Heat Pump units can either heat or cool space

Khách hàng của chúng tôi nói gì?

"Sự kết hợp giữa chất lượng, công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật của Hitachi VRF đã khiến nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho dự án này.”
Jay Smith (Fredon Air)


Tìm hiểu thêm về dự án North Kellyville Public School

SET-FREE (VRF) HITACHI FSNS HP