airCloud - Ứng dụng và phần mềm đẳng cấp để quản lý điều hòa Hitachi của bạn

Bất kể là điều hòa gia đình hay điều hòa thương mại, ứng dụng airCloud giúp bạn cải thiện việc quản lý và hiệu suất của hệ thống HVAC dễ dàng hơn.

Ứng dụng quản lý điều hòa không khí gia đình

airCloud Go - Ứng dụng cho điều hòa không khí gia đình
Dễ dàng quản lý điều hòa của gia đình bạn bằng Điện thoại thông minh, cho dù bạn đang ở đâu. Ứng dụng cho phép bạn điều khiển và tối ưu hóa sử dụng theo nhu cầu của gia đình.

Ứng dụng quản lý điều hòa không khí thương mại & hệ VRF

airCloud Pro - Ứng dụng quản lí điều hòa thương mại & hệ VRF
Điều khiển hệ thống điều hòa thương mại & hệ VRF ngay cả khi ở xa, tại bất kì đâu, thông qua máy tính hoặc Điện thoại thông minh. Thuận tiện quản lý nhiều hệ thống điều hòa trên cùng một ứng dụng và chia sẻ quyền truy cập với đồng nghiep, không giới hạn số người chia sẻ.